Posjeta Ambasade Velike Britanije Medicu Zenica: Jačanje saradnje i planova za budućnost

Danas je Medicu Zenica ugostila izaslanstvo Ambasade Velike Britanije. Neil Kavanagh, Aleksandra Letić i Pooja Kingsley sastali su se s direktoricom Sabihom Husić kako bi razgovarali o radu organizacije, trenutnim projektima, te planovima za budućnost.

➡️ U srdačnim razgovorima, predstavnici Ambasade i Medicin tim istraživali su mogućnosti buduće suradnje i podrške, posebno u kontekstu važnih inicijativa koje Medicu provodi na polju ženskih prava, podrške žrtvama nasilja te transgeneracijskih trauma.

♥️ Iz Medicine strane izražena je velika zahvalnost Ambasadi Velike Britanije na njihovoj velikodušnoj podršci, koja pruža snažnu podršku ostvarivanju ciljeva organizacije i unaprjeđenju kvaliteta podrške ženama i djeci u zajednici.

🌍🤝 Ova posjeta označava nastavak i jačanje suradnje između Medicinog tima i Ambasade Velike Britanije, a rezultati tih napora očekuju se kao doprinos pozitivnim promjenama u zajednici.

#MedicaZenica #AmbasadaVelikeBritanije #Suradnja #ŽenskaPrava #PodrškaŽrtvamaNasilja #TransgeneracijskeTraume #Sarajevo #BosnaHercegovina