PREDSTAVLJANJE PROTOKOLA Predstavnicima Centara za socijalni rad ZDK Međunarodni dan žena iz ruralnih sredina ULIČNA AKCIJA "16 DANA BORBE PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA"
45.000 MASKI NAPRAVLJENO I DONIRANO ZA VRIJEME PANDEMIJE POTPISIVANJE PROTOKOLA ČUJ ME I SPRIJEČI NASILJE Trka sa najboljim bh. atletičarom Amelom Tukom SVEOBUHVATNI RAD SA PREŽIVJELIMA TRAUME I NASILJA

ŠTA JE "MEDICA" ZENICA?

Udruženje “Medica” Zenica je specijalizirana ženska organizacija koja već skoro tri decenije djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine i nastoji odgovoriti na potrebe najranjivijih kategorija u društvu. To su žene i djeca preživjeli ratno silovanje i seksualno nasilje, mirnodopsko nasilje i ostale oblike nasilja u porodici i zajednici, kao i preživjele trgovinu ljudima. “Medica” Zenica u svom dugogodišnjem radu je razvila pristup koje je sveobuhvatan, multidisciplinaran i interdisciplinaran shodno individualnim potrebama i participaciji preživjelih, njegujući feminističke principe i međunarodne standarde.

Naša misija je direktnim radom, preventivnim programima i zagovaračkim aktivnostima doprinijeti smanjenju i iskorjenjivanju nasilja i diskriminacije žena i djece, te osigurati njihovu jednakost u porodici i društvu.

SIGURNA KUĆA

“Medica” Zenica pruža adekvatan smještaj ženama, djevojkama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Boravak u sigurnoj kući, između ostalog, uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, kroz individualni i grupni terapijski rad, savjetovanje, porodičnu terapiju, okupacionu terapiju, medicinsko zbrinjavanje, pravnu pomoć, te ekonomsko osnaživanje kroz pohađanje postojećih šestomjesečnih obuka za zanimanja. Ukupan broj osoba smještenih u sigurnoj kući “Medica” Zenica u periodu od aprila 1993. godine do kraja decembra 2020. godine je 2,318.

PRIJAVITE NASILJE

SKENIRAJTE QR-CODE

ILI POZOVITE BESPLATANE BROJEVE

SOS BROJ 1265

i 080 02 23 34

Naša vizija je život žena i djece bez nasilja i discriminacije uz ravnopravno učešće u porodici i zajednici.

NAŠI

GOSTI

Angelina Jolie i William Hague u Medici

Gdin Manuel Sarrazin posjetio Medicu

GREVIO grupa posjetila Medicu

ŽENA SVIJETA

Sabiha Husić

NAŠI DOGAĐAJI

Pratite nas tokom cijele godine

374

IMPLEMENTIRANIH PROJEKATA

500,000

PRUŽENIH USLUGA ŠIROM BIH

2,207

PODRŽANIH ŽENA I DJECE U SIGURNOJ KUĆI

7,500

PODRŽANIH OSOBA U PSIHOLOŠKOM SAVJETOVALIŠTU

1000

PODRŽANIH OSOBA U PRAVNOM SAVJETOVALIŠTU

1,681

EKONOMSKI OSNAŽENIH ŽENA

4,497

PRIMLJENIH SOS POZIVA

13,602

UČESNIKA NA EDUKACIJAMA

Želite doprinijeti našem radu?