Početna

Život bez nasilja, budućnost bez straha

Naša vizija je život žena i djece bez nasilja i diskriminacije uz punu jednakopravnost u porodici i društvu. Stop nasilju nad ženama! 

Početak nije bio jednostavan, ali su promjene vidljive i nastavljamo dalje.

- Osnivačka skupština 1993

Potreba, podrška, zaštita

“Medica” Zenica je specijalizirana ženska organizacija koja djeluje širom Bosne i Hercegovine punih 30 godina nastojeći odgovoriti na potrebe najosjetljivijih kategorija, žena i djece preživjelih silovanje i seksulano nasilje u ratu, nasilje u porodici i u društvu. Prateći potrebe i glasove žena i djece uz stručnu ekspertizu, razvila je sveobuhvatan multidisciplinaran i interdisciplinaran pristup temeljen na feminis- tičkim principima i međunarodnim standardima.

Naša vizija je život žena i djece bez nasilja i diskriminacije uz punu jednakopravnost u porodici i društvu.

Medica servisi za vas, za sve nas

Briga, podrška, zaštita, snaga za svaki naredni dan bez nasilja, bez straha.

Sigurna kuća

Sigurna kuća Medice pruža utočište ženama i djeci žrtvama nasilja, omogućujući im siguran prostor za oporavak i izgradnju novog života.

Dječiji kutak

Dječiji kutak je poseban prostor unutar Medice, prilagođen potrebama djece, osiguravajući im sigurno okruženje za igru i učenje.

Psihološko Savjetovalište

Psihološko savjetovalište Medice pruža stručnu podršku pojedincima suočenima s emocionalnim izazovima, pružajući im alate za suočavanje s teškoćama.

Pravno
savjetovalište

Pravno savjetovalište Medice pruža pravne informacije i podršku ženama, pomažući im u zaštiti svojih prava i postizanju pravde.

Okupaciona terapija i Ekonomsko osnaživanje

Specijalni program Medice pomaže ženama da steknu vještine, razviju samopouzdanje i postignu poslovne kompetencije i ekonomsku nezavisnost.

Osnaženi
Čudotvorni Kutak

Poseban prostor gdje se kombinira podrška, edukacija i zajednica kako bi žene pronašle snagu i inspiraciju za svoj put ka oporavku.

Centrala Medice 24/7 otvorena za vaš poziv 032 463 920

Centrala Medice 24/7 otvorena za vaš poziv
032 463 920

Prijavi nasilje odmah!

“Medica” Zenica je uspostavila prvu u BiH jedinstvenu telefonsku liniju za podršku i pomoć preživjelim ratno silovanje i seksualno nasilje i članovima njihovih porodica – 080 02 23 34 (aktivan 24 sata dnevno na području cijele BiH).

1265

SOS Telefon u FBiH

032 463 920

Centrala Medice

080 022 334

24h aktivna linija

Mobile App

prijavinasilje.ba

Rezultati i postignuća

Kroz posvećenih 30 godina rada, “Medica” Zenica ostvarila je značajan utjecaj kroz konkretne brojke koje svjedoče o njihovoj predanosti podršci i osnaživanju žena i djece koji su preživjeli traume nasilja. Prikazivanje ovih brojki ne samo da kvantificira njihov napor, već i jasno ukazuje na dubok i pozitivan utjecaj njihovog rada na zajednicu.

0 +
godina rada
0
djece osnaženo
0
terapijskih sesija
0
ekonomski osnaženo
0
korisnika Sigurne kuće
0
pravni savjet
0
psihološki savjet
0
medicinskih usluga
0
žena osnaženo

Kako podržati rad Medice

U očekivanju vašeg razumijevanja i uvažavanja potreba naših korisnica/korisnika, zahvaljujemo se na povjerenju i saradnji.

Ako želite podržati rad Medice - uplate iz BiH

Ako želite podržati rad Medice - uplate iz inostranstva

Za pitanja, prijedloge, prijavu, saradnju

Popunite kontakt formu ili nas direktno nazovite. Vaš glas je važan, i mi smo ovdje da ga čujemo.

UG Medica Zenica

Neka naša stručna ekipa bude tu za vas.

Centrala Medice

"

Nagrada: Žena svijeta

19.11.2014. godine - Muzej prirodne historije New York

Ova svjetska nagrada i priznanje Sabihi Husić dodijeljena je za njeno izuzetno vodstvo i nepokolebljivu posvećenost u pomaganju ženama i djeci žrtvama/preživjelima ratnog i post-ratnog nasilja u Bosni i Hercegovini, kao i za njen rad na promovisanju nasilja nad ženama kao krize sa kojom se svijet trenutno suočava.

Tokom svečanosti dodjele nagrade, o izuzetnom i posvećenom radu, te postignućima Sabihe Husić, govorili su Amjad Atallah, ko-osnivač Women for Women International, i Angelina Jolie, specijalna izaslanica UNHCR-a.

Sigurna kuća

“Medica” Zenica pruža adekvatan smještaj ženama, djevojkama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Boravak u sigurnoj kući, između ostalog, uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, kroz individualni i grupni terapijski rad, savjetovanje, porodičnu terapiju, okupacionu terapiju, medicinsko zbrinjavanje, pravnu pomoć, te ekonomsko osnaživanje kroz pohađanje postojećih šestomjesečnih obuka za zanimanja. 

Ukupan broj osoba smještenih u sigurnoj kući “Medica” Zenica u periodu od aprila 1993. godine do kraja decembra 2023. godine je 3,000.