Medica Zenica

PREDSTAVLJANJE PROTOKOLA Predstavnicima Centara za socijalni rad ZDK ULIČNA AKCIJA "16 DANA BORBE PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA"
SIGURNE KUĆE I RELIGIJSKE ZAJEDNICE ZAJEDNO U MISIJI Posjeta Lord Ahmada od Wimbledona i britanskog ambasadora Matthew Field-a Međunarodni dan žena iz ruralnih sredina 45.000 MASKI NAPRAVLJENO I DONIRANO ZA VRIJEME PANDEMIJE POTPISIVANJE PROTOKOLA ČUJ ME I SPRIJEČI NASILJE Trka sa najboljim bh. atletičarom Amelom Tukom SVEOBUHVATNI RAD SA PREŽIVJELIMA TRAUME I NASILJA

ŠTA JE "MEDICA" ZENICA?

Udruženje “Medica” Zenica je specijalizirana ženska organizacija koja već skoro tri decenije djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine i nastoji odgovoriti na potrebe najranjivijih kategorija u društvu. To su žene i djeca preživjeli ratno silovanje i seksualno nasilje, mirnodopsko nasilje i ostale oblike nasilja u porodici i zajednici, kao i preživjele trgovinu ljudima. “Medica” Zenica u svom dugogodišnjem radu je razvila pristup koje je sveobuhvatan, multidisciplinaran i interdisciplinaran shodno individualnim potrebama i participaciji preživjelih, njegujući feminističke principe i međunarodne standarde.

Naša misija je direktnim radom, preventivnim programima i zagovaračkim aktivnostima doprinijeti smanjenju i iskorjenjivanju nasilja i diskriminacije žena i djece, te osigurati njihovu jednakost u porodici i društvu.

SIGURNA KUĆA

“Medica” Zenica pruža adekvatan smještaj ženama, djevojkama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Boravak u sigurnoj kući, između ostalog, uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, kroz individualni i grupni terapijski rad, savjetovanje, porodičnu terapiju, okupacionu terapiju, medicinsko zbrinjavanje, pravnu pomoć, te ekonomsko osnaživanje kroz pohađanje postojećih šestomjesečnih obuka za zanimanja. Ukupan broj osoba smještenih u sigurnoj kući “Medica” Zenica u periodu od aprila 1993. godine do kraja decembra 2021. godine je 2,412.

SKENIRAJTE QR-CODE

SOS BROJ 1265

i 080 02 23 34

Naša vizija je život žena i djece bez nasilja i discriminacije uz ravnopravno učešće u porodici i zajednici.

NAŠI

GOSTI

Angelina Jolie i William Hague u Medici

Lord Ahmad od Wimbledona i britanski ambasador Matthew Field u posjeti

GREVIO grupa posjetila Medicu

ŽENA SVIJETA

Sabiha Husić

NAŠI DOGAĐAJI

Pratite nas tokom cijele godine

Obilježavanje 30. godina rada i djelovanja “Medice” Zenica.

21.9. 2023. u BNP u 17h.

VIJESTI

Najnovija dešavanja

PROMOCIJA KNJIGE AUTORICE SABIHE HUSIĆ

19. juna - Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu/konfliktima, održala se promocija knjige “Podrška preživjelim ratnog seksualnog nasilja” autorice Sabihe Husić. U prepunoj sali, svoje utiske i opažanja [...]

PROMOCIJA KNJIGE “PODRŠKA PREŽIVJELIM RATNOG SEKSUALNOG NASILJA”

Dana 19. juna 2023. godine, kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, odžat će se promocija knjige "Podrška preživjelim ratnog seksualnog nasilja" autorice Sabihe Husić. Promocija će [...]

PRIJAVA ZA VOLONTIRANJE

Preuzmite Word dokument ovdje tako što ćete kliknuti na “download”. Ispunite i pošaljite dokument na e-mail adresu: medica1@bih.net.ba  

POZIV ZA VOLONTERE

Ako si ...         Učenik ili učenica srednje škole – srednjoškolac ili srednjoškolka Želiš da učiš i stičeš znanje o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, prevenciji nasilja Budeš vršnjački edukator/edukatorica i prenosiš [...]

Želite doprinijeti našem radu?