Logo

Statistički pokazatelji o radu Medice Zenica PDF Ispis E-mailPsihološko savjetovalište Medica Zenica u periodu januar – decembar, 2011. god.


Prvi dolasci

Sesije/tretmani

Ukupan broj sesija


Individualni terapijski rad sa ženama

 

115

 

114

229


Individualni terapijski rad sa muškarcima

 

33

 

77

110


Individualni terapijski rad sa djecom

 

27

 

27

54


Ukupno

175

218

393

 

Prikaz prijema (žene, djeca i maloljetnice) u periodu januar – decembar 2011. godine u Sigurnoj kući/Kriznom centru/Prihvatnoj stanici


_


Djeca

Maloljetnice

Muškarci

Ukupno

Sigurna kuća

28

28

4

0

60

Krizni Centar

1

0

0

0

1

Prihvatna stanica

0

8

0

0

8

Ukupno

29

36

4

0

69

SOS telefon

•    88 identifikovana poziva

•    347 neidentifikovana poziva

•   Najčešći razlozi obraćanja su nasilje u porodici, nasilje u braku, porodična i bračna problematika, socijalna problematika, servisne informacije, namijenjene žrtvama nasilja.

 

SOS pozivi za period januar – decembar 2011. godine

SOS pozivi

žene

muškarci

ukupno

identifikovani pozivi

67

21

88

neidentifikovani pozivi

(prekid veze, provokacije, pogrešan broj i sl. )

347

Ukupan broj svih poziva

435

 

 

Psihološko savjetovalište Medica Zenica u periodu januar – decembar, 2016. god.

Prvi dolasci

Sesije/tretmani

Ukupan broj sesija

Individualni terapijski rad sa ženama

140

113

253

Individualni terapijski rad sa djecom

6

6

12

Individualni terapijski rad sa muškarcima

19

7

26

Ukupno

165

126

291

 

 

 

Prikaz prijema (žene, djeca,maloljetnice i muškarci) u periodu januar – decembar 2016. godine u Sigurnoj kući

Žene

Djeca

0-14 godina

Djeca

15-18 godina

Ukupno

Sigurna kuća

21

13

6

40

 

 

SOS telefon

  • 75 identifikovanih poziva
  • Najčešći razlozi obraćanja su nasilje u porodici, nasilje u braku, porodična i bračna problematika, socijalna problematika, servisne informacije, namijenjene žrtvama nasilja.

SOS pozivi za period januar – decembar 2016. godine

 

SOS pozivi

žene

muškarci

Ukupno

identifikovani pozivi

71

4

75

neidentifikovani pozivi

(prekid veze, provokacije, pogrešan broj i sl. )

18

Ukupan broj svih poziva

93

 

 

 

Statistički pokazatelji o radu Medice Zenica, od aprila, 1993. do kraja 2016. godine

Stacionarni smještaj u sigurnim kućama Medice (Zenica i Visoko)

Žene

1 319

Djeca

805

Muškarci

2

Psihološko savjetovalište - od 1993. do kraja  2016.godine

Osoba (žene, djeca i muškarci)

7 213

Terapijske sesije – žene i djeca

25 215

Terapijske sesije - muškarci

781

Ukupan broj svih terapijskih sesija

25 996

Edukativno -  terapijski rad na terenu

Ukupan broj osoba uključenih u edukativno - terapijske grupe

1 436

Pravno savjetovalište od 01.01.2013 – 31.12.2016. godine

Osoba 8 (žene i muškarci)

186

Savjetodavne sesije - žene

204

Savjetodavne sesije - muškarci

44

Ukupan broj svih pruženih savjeta

414

Medicinsko zbrinjavanje u Medici Zenica

Broj svih vrsta pregleda i usluga u svim segmentima medicinskog zbrinjavanja

108 629

Ginekološka ambulanta- april, 1993. do kraja 2006. god.

Broj osoba - (otvoreni kartoni i podaci protokola o prvim dolascima)

8 569

Broj ginekoloških pregleda i usluga, uključujući i rad savjetovališta

64 687

Ambulanta opće prakse

Broj pregleda i usluga

12 773

Internistička dijagnostika (UZ abdomena i bubrega)

Broj pregleda i usluga

5 384

Terenski rad medicinskog tima – pokretna ambulanta “Marta” (do   2010. god.)

Ginekološki pregledi i dijagnostika

12 411

Opći ljekarski pregledi i dijagnostika

3 172

Medicinske usluge u Sigurnoj kući od 2010. g - 2014.g

1 264

Dječija kuća Medica   (do kraja 2010. god.)

Djeca koja su prošla kroz odgojno-obrazovni rad i druge aktivnosti

757

Djeca koja su pohađala edukativno-kreativne radionice u Medici i drugim organizacijama i institucijama, kao i u ruralnim sredinama

1.138

Dječiji dnevni centar Medica Zenica (23.08.2011. – 31.12.2016.)

Broj djece koja su koristila usluge Dječijeg dnevnog centra

380

Prihvatna stanica  Medica Zenica (23.08.2011. – 24.04.2013.)

Broj djece smještene u Prihvatnu stanicu

17

Podrška u edukaciji - školovanje, doškolovanje, prekvalifikacija

Redovno i vanredno školovanje-broj osoba

118

Studentice

11

Kursevi za zanimanja

1240

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja (od maja, 1998. do kraja  2016 .god.)

Ukupan broj poziva (vezani za pojavu nasilja, pravni savjeti i ostali pozivi)

3 849

Edukativni rad

Profesionalci / ke ( policija; centri za socijalni rad; zdravstvo; pravosuđe; mediji; prosvjetni radnici; odgajatelji;  državne institucije)

4 417

NVO-i i aktivisti u zajednici

3 705

Omladina (učenici i studenti)

1 797

Ukupno osoba -  učesnica / učesnika

9 919

Krizni Centar

1

0

0

0

1