Home

[cl_row background_image=”{}_-_json” css_style=”{‘padding-top’:’5px’,’padding-bottom’:’5px’}_-_json”][cl_column width=”1/3″ background_image=”{}_-_json” overlay_color=”#a5a5a5″ overlay_gradient=”solid_vault” border_rounded=”1″][cl_media image=”{‘id’:’1436′,’mime’:’image%2Fpng’,’url’:’http%3A%2F%2Fmedica.wmservers.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FCopy-of-saiha.png’}_-_json” shadow=”0″][/cl_column][cl_column width=”1/3″][cl_media image=”{‘id’:’1434′,’mime’:’image%2Fpng’,’url’:’http%3A%2F%2Fmedica.wmservers.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fsaiha2.png’}_-_json” shadow=”0″][/cl_column][cl_column width=”1/3″][cl_media image=”{‘id’:’1435′,’mime’:’image%2Fpng’,’url’:’http%3A%2F%2Fmedica.wmservers.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fmedica_zenica.png’}_-_json” shadow=”0″][/cl_column][/cl_row][cl_row columns_gap=”0″ css_style=”{‘padding-top’:’0px’,’padding-bottom’:’0px’}_-_json” overlay_color=”#848484″ text_color=”light-text”][cl_column extra_class=”slajder”][cl_revslider slides=”home”][/cl_column][/cl_row][cl_row columns_gap=”10″ background_image=”{}_-_json”][cl_column background_image=”{}_-_json”][cl_custom_heading]

STATISTIČKI POKAZATELJ

[/cl_custom_heading][cl_divider height=”4″ width_full=”0″ width=”107″ color=”#0f3f6f” align=”center_divider” css_style=”{‘margin-top’:’10px’,’margin-bottom’:’35px’}_-_json”][cl_row_inner][cl_column_inner width=”2/3″ background_image=”{}_-_json”][cl_text]

Tokom proteklih 23 godinu u “Medicinoj” sigurnoj kući boravilo je 1 319 žena, 805 djece i 2 muškarca – ukupno 2126 osoba.

[/cl_text][cl_row_inner][cl_column_inner width=”1/4″ background_image=”{}_-_json”][cl_counter number=”1319″][/cl_column_inner][cl_column_inner width=”1/4″][cl_counter number=”805″][/cl_column_inner][cl_column_inner width=”1/4″][/cl_column_inner][cl_column_inner width=”1/4″][/cl_column_inner][/cl_row_inner][cl_text]

U toku 2016. godine „Medica“ Zenica je nastavila sa pružanjem kontinuirane pomoći i podrške ženama i djeci, žrtvama traume i nasilja u sigurnoj kući i kriznom centru gdje je 40 osoba (21 žene i 19 djece -7 dječaka i 12 djevojčica) zbrinuto i podržano kontinuiranim individualnim i grupnim savjetodavnim i terapijskim radom tokom 362 sesije. Od toga 354 individualnih sesija/tretmana i 8 grupnih edukativno-terapijskih sesija sa ženama i djecom.

“Medicin” SOS telefon je počeo sa radom 1998. godine.

Telefon je prvenstveno namijenjen žrtvama nasilja u porodici, ali je otvoren i za probleme druge vrste. Nakon uvođenja jedinstvenog SOS telefona za pomoć žrtvama nasilja u porodici za područje Federacije BiH, pozivi na broj 1265 su besplatni.

Do kraja decembra 2016. godine primljeno je ukupno 3 849 poziva podsredstvom SOS-telefona “Medice” Zenica

[/cl_text][/cl_column_inner][cl_column_inner width=”1/3″][cl_media image=”{‘id’:’1539′,’mime’:’image%2Fjpeg’,’url’:’http%3A%2F%2Fmedica.wmservers.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fsos-plakat.jpg’}_-_json”][/cl_column_inner][/cl_row_inner][/cl_column][/cl_row][cl_row css_style=”{‘padding-top’:’45px’,’padding-bottom’:’45px’,’border-top-width’:’1px’,’border-bottom-width’:’1px’}_-_json” background_color=”#f3f3f3″ border_color=”#e1e1e1″][cl_column css_style=”{‘padding-bottom’:’0px’}_-_json”][cl_custom_heading css_style=”{‘margin-top’:’15px’}_-_json”]

O nama

[/cl_custom_heading][cl_divider height=”4″ width_full=”0″ width=”107″ color=”#0f3f6f” align=”center_divider” css_style=”{‘margin-top’:’10px’,’margin-bottom’:’35px’}_-_json”][cl_row_inner css_style=”{‘margin-top’:’10px’}_-_json”][cl_column_inner width=”1/2″ css_style=”{‘padding-top’:’20px’,’padding-bottom’:’20px’}_-_json”][cl_media image=”{‘id’:’1314′,’mime’:’image%2Fjpeg’,’url’:’http%3A%2F%2Fmedica.wmservers.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FPuni.jpg’}_-_json” shadow=”0″][/cl_column_inner][cl_column_inner width=”1/2″ css_style=”{‘padding-bottom’:’20px’,’padding-top’:’20px’}_-_json”][cl_custom_heading typography=”h3″]

Prepoznatljivost “Medice” Zenica

[/cl_custom_heading][cl_toggles accordion=”1″ css_style=”{‘margin-top’:’24px’}_-_json” style=”square_plus”][cl_toggle is_active=”1″ title=”odnos prema preživjelima”][cl_text]

“Medica” Zenica je prepoznatljiva, jer se njen odnos prema preživjelima traume i nasilja temelji na humanističkim vrijednostima i holističkom pristupu.

[/cl_text][/cl_toggle][cl_toggle title=”Vjerujemo da u svakoj osobi postoji zdravi/očuvani dio”][cl_text]

Vjerujemo da u svakoj osobi postoji zdravi/očuvani dio, koji pomaže u procesu normalizacije njenog stanja, izlječenja i ponovnog uspostavljanja života na kvalitetnim osnovama u porodici i zajednici.

[/cl_text][/cl_toggle][cl_toggle title=”jačanje unutrašnjih snaga”][cl_text]

Pored traumatskih posljedica koje se liječe, centralni dio terapijskog tretmana je jačanje unutrašnjih snaga, očuvanog zdravog dijela ličnosti, kojeg trauma nije narušila.

[/cl_text][/cl_toggle][/cl_toggles][/cl_column_inner][/cl_row_inner][/cl_column][/cl_row]