Vijesti

„Zaustavimo nasilje protiv žena: Alternativno izvještavanje”

“Zaustavimo nasilje protiv žena: Alternativno izvještavanje”

Radionica je nastavak aktivnosti projekta „Zaustavimo nasilje protiv žena: Alternativno izvještavanje” koji realizujemo u partnerstvu sa Fondacijom „Udružene žene“ Banja Luka, a koji je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women BiH.