ZALAGAČKI RAD

Zagovaranje i lobiranje

U okviru segmenta zalagačkog rada jedan od ciljeva Medice Zenica je i uticati i predlagati izmijene i dopune zakonskih akata koji osiguravaju poboljšanje statusa preživjelih ratne traume i nasilja u mirnodopskim okolnostima u skladu sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Medica je stoga članica niza radnih tijela i zalagačkih mreža u BiH koje sudjeluju u izradi relevantnih strategija i zakona koji obuhvataju tu problematiku. Uz to razvija segment odnosa s javnošću kroz informativnu i promotivnu prezentaciju cjelokupnog rada programa Medice u zajednici i šire, kroz prijem različitih posjeta iz zemlje i inostranstva, kroz organizovanje različitih događaja, te kroz kontakte s medijima, institucijama i NVO-ima u zemlji i inostranstvu. Saradnja Medice Zenica sa resornim institucijama u zajednici se ogleda kroz zalagački rad, ali i kroz potpisivanje protokola o institucionalizaciji međusobne saradnje i korištenju postojećih resursa Medice Zenica i nadležnih institucija u BiH, a shodno potrebama korisnica/ka. (Opširnije vidjeti pod naslovom „Saradnja“).

Područje Medicinog zalagačkog rada, između ostalog, obuhvata sljedeće aktivnosti:

   • Učestvovanje u radnim grupama sačinjenim od predstavnika/ca institucija i NVO-a
   • Pisanje otvorenih pisama, prijedloga za izmjene i dopune zakona
   • Predlaganje zakonskih amandmana
   • Organizovanje tribina, konferencija, javnih kampanja
   • Medijski istupi i komunikacija sa medijima
   • Javna, svečana dodjela certifikata za žene i djevojke  iz ruralnih sredina kao i iz urbanih
   • Ciljane kampanje (16 dana aktivizma, dan volontera, dječija nedjelja, izbori i slično)
   • Dopisi, sastanci i stalna komunikacija sa vladinim institucijama na svim nivoima
   • Prijemi i posjeta  iz BiH i inostranstva
   • Izrada i publikovanje informativnih, prezentacionih i edukativnih sadržaja, kao i istraživanja o traumi, nasilju, komunikaciji, nenasilnom rješavanju konflikata, kulturi dijaloga, međureligijskom i multireligijskom dijalogu, miru i pomirenju,  pregorijevanju, ljudskim pravima, odnosima s javnošću, (priručnici, brošure, kalendari, čestitke, posteri, lifleti, planeri, olovke, majice, bedževi i ostalo)Podsjećamo da se Medica Zenica 18 godina kontinuirano zalaže:•    Za prava žena preživjelih ratna silovanja; preživjelih porodičnog i drugih oblika  nasilja, kao i za prava žrtava trgovine ljudima
   • Za ljudska prava i jednakopravnost spolova
   • Za adekvatniji status  sigurne kuće (i drugih sigurnih kuća u BiH) i psihološkog savjetovališta  Medice  Zenica, (od početka 2007. godine)
   • Za provođenje aktivnosti na umrežavanju institucija iz oblasti socijalne zaštiteSvake godine Medica Zenica sudjeluje u međunarodnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.
   • Sastanak sa Komesarkom za ljudska prava o Tranzicijskoj pravdi

Posjete Medici Zenica

“Medicu” Zenica su do 2021. godine posjetili predstavnici institucija, domaćih i međunarodnih organizacija:

   • Monika Hauser – predsjednica izvršnog odbora medice mondiale
   • Godelive Mukasarasi, direktorice organizacije SEVOTA iz Ruande
   • Predstavnici organizacije Remembering Srebrenica iz Velike Britanije
   • Grupa teologa, doktora iz Njemačke
   • Predstavnice organizacije Diyanet CH iz Turske
   • Predstavnici iz Velike Britanije koji rade u oblasti zdravstva
   • Studenti Katoličke akademije iz Austrije
   • Studentice Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenica – Odsjek socijalna pedagoginja
   • Studenti Medicinskog fakulteta u Zenici
   • Profesori/ce i učenici/ce  Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku
   • Predstavnici/ce SBERBANK iz Zenice
   • Predstavnice Nezavisnog bloka
   • Lejla Bajramović i prezentacija ručnih radova
   • Predstavnice Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK i Komisije za ravnopravnost spolova ZDK
   • Cristiana Barele i Glorije Alić iz OSCE ureda Travnik
   • Predstavnici/ce Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
   • Barbara Horstman iz medice mondiale
   • Predstavnici/ce TIKE, Turska
   • Stručnjaci Evropske komisije, iz oblasti trgovine ljudima iz Holondije
   • Matthew Field, Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini
   • Lord Ahmad od Wimbledona, specijalni izaslanik britanskog premijera za sprečavanje seksualnog nasilja u konfliktu

Posjete Medici Zenica u 2022. godini

“Medicu” Zenica u 2022. godini posjetili predstavnici institucija, domaćih i međunarodnih organizacija:

   • Predsjednica i predstavnica EPIL – European Program for Interreligious Learning  (Evropski interreligijski program)
   • Predsjednica i predsvnici i predstavnice Medika Gjakova (Kosovo)
   • Predstavnice EMMA organizacije (Kurdistan)
   • Predstavnice Medica Mondiale (Njemačka)