Zalagački rad

Zalaganje (zagovaranje) i lobiranje

U okviru segmenta zalagačkog rada jedan od ciljeva Medice Zenica je i uticati i predlagati  izmijene i dopune zakonskih akata koji osiguravaju poboljšanje statusa preživjelih ratne traume i nasilja u mirnodopskim okolnostima u skladu sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Medica je stoga članica niza radnih tijela i zalagačkih mreža u BiH koje sudjeluju u izradi relevantnih strategija i zakona koji obuhvataju tu problematiku. Uz to razvija segment odnosa s javnošću kroz informativnu i promotivnu prezentaciju cjelokupnog rada programa Medice u zajednici i šire, kroz prijem različitih posjeta iz zemlje i inostranstva, kroz organizovanje različitih događaja, te kroz kontakte s medijima, institucijama i NVO-ima u zemlji i inostranstvu. Saradnja Medice Zenica sa resornim institucijama u zajednici se ogleda kroz zalagački rad, ali i kroz potpisivanje protokola o institucionalizaciji  međusobne saradnje  i   korištenju  postojećih resursa Medice Zenica i nadležnih institucija u BiH, a shodno potrebama  korisnica/ka. (Opširnije vidjeti pod naslovom „Saradnja“)

Područje Medicinog zalagačkog rada, između ostalog, obuhvata sljedeće aktivnosti:

 •  Učestvovanje u radnim grupama sačinjenim od predstavnika/ca institucija i NVO-a
  •    Pisanje otvorenih pisama, prijedloga za izmjene i dopune zakona
  •    Predlaganje zakonskih amandmana
  •    Organizovanje tribina, konferencija, javnih kampanja
  •    Medijski istupi i komunikacija sa medijima
  •    Javna, svečana dodjela certifikata za žene i djevojke  iz ruralnih sredina kao i iz urbanih
  •    Ciljane kampanje (16 dana aktivizma, dan volontera, dječija nedjelja, izbori i slično)
  •    Dopisi, sastanci i stalna komunikacija sa vladinim institucijama na svim nivoima
  •    Prijemi i posjeta  iz BiH i inostranstva
  •    Izrada i publikovanje informativnih, prezentacionih i edukativnih sadržaja, kao i istraživanja o traumi, nasilju, komunikaciji, nenasilnom rješavanju konflikata, kulturi dijaloga, međureligijskom i multireligijskom dijalogu, miru i pomirenju,  pregorijevanju, ljudskim pravima, odnosima s javnošću, (priručnici, brošure, kalendari, čestitke, posteri, lifleti, planeri, olovke, majice, bedževi i ostalo)Podsjećamo da se Medica Zenica 18 godina kontinuirano zalaže:•    Za prava žena preživjelih ratna silovanja; preživjelih porodičnog i drugih oblika  nasilja, kao i za prava žrtava trgovine ljudima
  •    Za ljudska prava i jednakopravnost spolova
  •    Za adekvatniji status  sigurne kuće (i drugih sigurnih kuća u BiH) i psihološkog savjetovališta  Medice  Zenica, (od početka 2007. godine)
  •   Za provođenje aktivnosti na umrežavanju institucija iz oblasti socijalne zaštiteSvake godine Medica Zenica sudjeluje u međunarodnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

Posjete Medici Zenica

“Medicu” Zenica su tokom 2018. godine posjetili predstavnici institucija, domaćih i međunarodnih organizacija:

 • Monika Hauser – predsjednica izvršnog odbora medice mondiale
 • Godelive Mukasarasi, direktorice organizacije SEVOTA iz Ruande
 • Predstavnici organizacije Remembering Srebrenica iz Velike Britanije
 • Grupa teologa, doktora iz Njemačke
 • Predstavnice organizacije Diyanet CH iz Turske
 • Predstavnici iz Velike Britanije koji rade u oblasti zdravstva
 • Studenti Katoličke akademije iz Austrije
 • Studentice Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenica – Odsjek socijalna pedagoginja
 • Studenti Medicinskog fakulteta u Zenici
 • Profesori/ce i učenici/ce  Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku
 • Predstavnici/ce SBERBANK iz Zenice
 • Predstavnice Nezavisnog bloka
 • Lejla Bajramović i prezentacija ručnih radova
 • Predstavnice Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK i Komisije za ravnopravnost spolova ZDK
 • Cristiana Barele i Glorije Alić iz OSCE ureda Travnik
 • Predstavnici/ce Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
 • Barbara Horstman iz medice mondiale
 • Predstavnici/ce TIKE, Turska
 • Stručnjaci Evropske komisije, iz oblasti trgovine ljudima iz Holondije

Medijska pokrivenost i vidljivost  rada Medice Zenica

Rad i postignuća Medice Zenica je u izvještajnom periodu (01.01.-31.12.2018), pratilo više od 70 stranih i domaćih medija. Medica Zenica je u aprilu 2018 godine kreirala novu web stranicu i ista je u periodu april-decembar 2018 posjećena ukupno  20,522 puta.Posjetitelji web stranice su iz Bosne i Hercegovine, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, Kine, Njemačke, Italije, Kanade, Turske, Poljske, Brazila, Indije, Tajlanda, Velike Britanije, Srbije, Azerbejdžana, Holandije, Egipta, Indonezije, Rumunije, Španije, Južne Koreje, Tajvana i Filipina i sl.

Društvene mreže

 “Medica” Zenica je u junu 2015.godine otvorila i Facebook stranicu – Medica Zenica. Do decembra 2018. godine Facebook stranica Medice Zenica ima ukupno 2633 fana. Na Facebook stranici u izvještajnom periodu je objavljeno ukupno 69 vijesti/postova, te su isti podijeljeni sa drugima ili ocijenjeni sa “sviđa mi se” 22 828  puta.

Od marta 2016. godine Medica Zenica je pokrenula i Facebook stranicu pod nazivom Medica Zenica- Osnaženi čudotvorni kutak, koja do 31.12.2018. godine ima 1182 fana.

Od juna 2015.godine, Medica Zenica je otvorila i You Tube kanal Medica Zenica. Pored youtube kanala, video sadržaji se objavljuju i direktno putem zvaničnih facebook stranica Medice Zenica. Ukupan broj pregleda video sadržaja u periodu januar – decembar  2018. godine je 3520 pregleda.

Saradnja i umrežavanje
Medica Zenica je članica niza radnih tijela i zalagačkih mreža u BiH, regionu i svijetu, među kojima su: Sigurna mreža, Mreža za izgradnju mira, Mreža Sporazum plus, Stariji brat, starija sestra BiH, Neformalna ženska mreža BiH, , koja je inicirala pismo priključenja nevladinih organizacija u Evropski ženski lobi, EPIL, WAVE, itd…