news, vijesti

Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija dječijih i ženskih prava u BiH

U ovom kontekstu, tri partnerske organizacije: Zavod Krog, Medica Zenica – Centar za terapiju zena i djece i Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla, uz finansijsku podršku Evropske unije, osmislile su projekat “Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija dječijih i ženskih prava u BiH”. Projekat će podići svijest i educirati žene i djecu o njihovim pravima te ih osnažiti za promociju i zaštitu svojih prava u svojim lokalnim zajednicama. Grupa od 20 žena i grupa od 30 djece bit će obučeni za trenere/ice na polju ženskih i dječijih prava. Oni će održati sesije podizanja svijesti o ženskim i dječijim pravima za svoje vršnjake -preko 400 djece i 200 žena. Pored toga, bit će pripremljen online modul o ženskim i dječijim pravima koji će se koristiti u školama i ženskim organizacijama u toku realizacije projekta i nakon njegovog završetka.

Dodatno, 50 donositelja odluka bit će obučeno u oblasti ženskih i dječijih prava i rodno zasnovanog nasilja. Nakon obuka, oni će pripremiti i implementirati vlastite inicijative za podizanje svijesti s ciljem utjecanja na pozitivne promjene u pogledu prava žena i djece među svojim kolegama i u svojim institucijama.

Projekat će doprinijeti povećanju poštovanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini općenito, a posebno prava žena i djece. Također, projekat će doprinijeti eliminaciji rodno zasnovanog nasilja i jačanju demokratske prakse na različitim nivoima u društvu.

For Our Better Future – Protection and Promotion of Children and Women’s Rights in BiH

Legislation providing for the rights of women and children in BiH is largely in place as part of its preparation for an EU future. Nevertheless, promoting gender equality and rights of children is often side-lined, and the action taken in this respect is insufficient.

In this context the project »For Our Better Future – Protection and Promotion of Children and Women’s Rights in BiH« was designed by three partners, Institute Circle, Medica Zenica – Therapy Center for Women and Children and Center for Education and Research – Nahla with the funding of the European Union. The project will raise awareness and educate women and children about their own rights and empower them to defend and promote their rights in their communities. A group of 20 women and a group of 30 children will be trained to become trainers in the field of women’s and children’s rights. They will deliver awareness-raising sessions for their peers – more than 400 children and 200 women. In addition, one online module on women’s rights and one on children’s rights will be produced and used in schools and women organizations during the project and after its end.

Besides, 50 decision-makers will be trained in the fields of women’s and children’s rights and gender-based violence. After the training they will plan and implement their own awareness-raising initiatives to influence positive changes regarding women and children’s rights among their colleagues and in their institutions.

As such, the project will contribute to increased respect for human rights in Bosnia and Herzegovina in general and for women and children’s rights in particular. It will contribute to elimination of gender-based violence and to strengthening democratic practices on different levels in the society.