Vizija

Život žena i djece bez nasilja i diskriminacije, te puna jednakopravnost u porodici i društvu.