news, vijesti

VALIDACIJSKE RADIONICE U ZENICI I BRČKO DISTRIKTU

Protekle sedmice, “Medica“ Zenica je održala dvodnevde validacijske radionice u Zenici i u Brčko Distriktu na kojima je predstavila istraživanje i smjernice za multisektorsko postupanje i saradnju subjekata zaštite žrtava nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Istraživanje i smjernice provedene u periodu mart-juni 2020. godine, obuhvatili su aktivnosti i djelovanja međusektorskih resursa ili institucija po pitanju pomoći, podrške i zaštite žrtvama nasilja u porodici u uslovima restriktivnih mjera zbog pandemije koronavirusa.

 

Istraživanje je pokazalo da je porast nasilja u porodici veći za 75 posto u odnosu na prethodne godine. Nametnuti uslovi života, svakodnevne i loše vijesti, utjecale su na mentalno zdravlje i na probleme porodičnog nasilja. Direktorica “Medice”, Dr. sci. Sabiha Husić, ukazala je na čestu situaciju koja se dešavala unutar sektora, a to je da je samo jedna osoba bila zadužena za pružanje pomoći i zaštite žrtvama nasilja, a odlaskom te osobe na odmor ili bolovanje, nije bilo zamjene.

“Ne može se desiti da zbog toga što je jedna osoba odsutna, da žrtve nasilja ne dobiju adekvatnu podršku,” dodala je Husić.

Predstavnici javnih ustanova i službi, kao i nevladinog sektora, usaglasili su se da su dobijeni rezultati istraživanja objektivni, ali su tokom validacijskih radionica radili konkretno na izradi smjernica unutar sektora kako bi u budućnosti žrtve nasilja dobile adekvatnu pomoć i podršku.

“Želimo poručiti da u kriznim situacijama, a koje još traju, krizni štabovi trebaju biti osjetljiviji na temu nasilja u porodici,“ rekla je Husić.

Načelnik Policijske uprave Jajce, Bare Pršlja, izjavio je kako, u skladu sa Zakonom o zaštiti nasilja u Federaciji BiH, postoji formirano Koordinacijsko tijelo te da uspješno i multisektorski rade na zaštiti svake žrtve.

“Odnosno, da svaka zaštitna mjera bude u potpunosti provedena, jer tek tada žrtva ima koristi. Da osjeti da je zaštićena i da neko o njoj vodi računa. Zakon je jasno definirao, svi mogu biti i žrtve i nasilnici,” dodao je Pršlja.

“Vjerujem da nećemo biti nasilnici ako poznajemo materiju i ako smo spremni zaštititi druge. Zbog toga je bitno educiranje stručnih i kompetentnih osoba koje mogu pomoći svakome” rekao je Pršlja.

Na validacijskim radionicama koje su trajale dva dana u Zenici i Brčko Distriktu, jednoglasno se zaključilo kako problemi i izazovi ne bi smjeli biti prepreka da žrtve nasilja dobiju adekvatnu pomoć i podršku, i da je potrebno da svako djeluje u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti.