Vijesti

Uspostavljena institucionalna mreža za podršku žrtvama i žrtvama/svjedocima kroz potpisivanje protokola u Unsko-sanskom kantonu

   

Dana 27.06.2013.godine, u Sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona održano je potpisivanje  „Protokola  o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, općina, institucija, ustanova i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Unsko-sanskog kantona (USK)“ uz prisustvo članova i članica Radne grupe, uvaženih gostiju i medija.

Protokol je potpisan od strane 22 nadležna aktera, i to:

Ministarstvo unutrašnjih poslova USK
Ministarstvo pravosuđa i uprave USK
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK
Kantonalno tužilaštvo USK Bihać
Kantonalni sud u Bihaću
Zavod za besplatnu pravnu pomoć USK
Općina Bihać
Općina Bosanska Krupa
Općina Bosanski Petrovac
Općina Bužim
Općina Cazin
Općina Ključ
Općina Sanski Most
Općinski sud u Bihaću
Općinski sud u Bosanskoj Krupi
Općinski sud u Cazinu
Općinski sud u Sanskom Mostu
Općinski sud u Velikoj Kladuši
Udruženje „Žene sa Une“ Bihać
Udruženje Prijedorčanki „Izvor“ Prijedor
Udruženje „Medica“ Zenica
Udruženja „ŽENA – ŽRTVA RATA“

Takodjer, na kraju ceremonije potpisivanja Protokola, dodijeljene su i zahvalnice za ministarstva, institucije, ustanove i organizacije koje su imenovale predstavnike u Radnu grupu koja je tokom 6 mjeseci aktivno radila na izradi Protokola.

Više informacija o procesu izrade Protokola:

Udruženje “Medica” Zenica u periodu 2011.-2013.godina realizuje projekat „Modeli podrške za žrtve/svjedoke ratnih zločina kroz jačanje kapaciteta i saradnje nevladinih organizacija i institucija“  koji je podržan od strane UN WOMEN,  medice mondiale i Norveške ambasade u Sarajevu. U okviru gore pomenutog projekta „Medica“ Zenica je uspostavila prve institucionalne Mreže za podršku žrtvama svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela na području Zeničko-dobojskog kanotna i Srednjobosanskog kantona,  a koje su prve i na Zapadnom Balkanu, dok su aktivnosti na uspostavi Mreže za podršku žrtvama i žrtvama/svjedocima u Unsko-sanskom kantonu otpočele u septembru 2012.godine. Mreže za podršku žrtvama i žrtvama/svjedocima uvezuju sve relevantne aktere u ovoj oblasti, a za žrtve i žrtve/svjedoke omogućavaju pružanje podrške i pomoći prije, u toku i nakon svjedočenja. U pomenute Mreže podrške uključeni su svi akteri koji bi inače trebali biti angažovani u pružanju pomoći i podrške preživjelima ratne torture, odnosno svjedocima.

U svrhu podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u Unsko-sanskom kantonu, a po modelu uspostavljenih Mreža u Zeničko-dobojskom kantonu i Srednjobosanskom kantonu,  formirana je Radna grupa koja je aktivno učestvovala u procesu uspostavljanja Mreže podrške žrtvama i  žrtvama/svjedocima  u  predmetima ratnih zločina, seksualnog zlostavljanja i drugih krivičnih djela sa područja Unsko-sanskog kantona izradom Nacrta Protokola o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, općina, institucija, ustanova i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Unsko-sanskog kantona (USK). Na izradi Nacrta Protokola radilo se šest mjeseci. Radnu grupu su sačinjavali/e predstavnici/e ministarstava, općina, institucija, ustanova i nevladinih organizacija, potpisnica Protokola, i to: mr.sci. Sabiha Husić, direktorica Udruženja „Medica“ Zenica, Merima Mešanović, načelnica Sektora Ministarstva pravosuđa i uprave USK, Azra Jusić, načelnica Sektora Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Snežana Galić, načelnica Odjeljenja za ratne zločine Ministarstva unutrašnjih poslova USK, Edina Arnautović, predsjednica Kantonalnog suda u Bihaću, Nazif Felić, zamjenik glavng tužioca Kantonalnog tužilaštva USK Bihać, Jasmin Mesić, šef Odsjeka za ratne zločine Kantonalnog tužilaštva USK Bihać, Aida Omanović, direktorica JU Centar za socijalni rad Bihać, Alma Kovačić, dipl.psihologinja  JU Centar za socijalni rad Bihać, Zemina Kadirić, direktorica JU Centar za socijalni rad Sanski Most, Senad Husetić, direktor JU Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac, Emira Veljačić, direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, Dragana Milojković, psihologinja JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša,  Amela Toromanović, direktorica JU Centar za socijalni rad Cazin, Nermina Hadžić, psihologinja JU Dom zdravlja Bihać – Centar za mentalno zdravlje, Behzad Hadžić, neuropsihijatar JU Dom zdravlja Ključ-Centar za mentalno zdravlje, Elma Hadžić, načelnica JU Dom zdravlja Ključ-Centar za mentalno zdravlje, Nermin Toromanović, načelnik ZU Dom zdravlja Cazin – Centar za mentalnu rehabilitaciju, Adnan Kapić, psiholog ZU Dom zdravlja Cazin-Centar za mentalnu rehabilitaciju, Jasmina Semanić, psihologinja ZU Dom zdravlja Cazin-Centar za mentalnu rehabilitaciju, Vesna Muslić, službenica za ljudska prava OSCE Bihać, Seida Karabašić, koordinatorica Udruženja Prijedorčanki „Izvor“ Prijedor, Mirsada Pečenković, stručna saradnica za socijalnu zaštitu i prevenciju nasilja u porodici Udruženja „Žene sa Une“, Anita Ramulić-Mujkić, pravna savjetnica Udruženja „Žene sa Une“. Na radnim sastancima  povremeno prisustvovali su:  Asima Huskić, pravnica-pripravnica Kantonalnog tužilaštva USK Bihać, Senad Okanović, direktor JU Dom zdravlja Velika Kladuša, Alma Žunić, socijalna radnica ZU Dom zdravlja Cazin-Centar za mentalnu rehabilitaciju.

Poslije provedene trodnevne edukacije o psihološkim i drugim posljedicama traume, te imenovanja problema sa kojima se susreću žrtve i žrtve/svjedoci i profesionalci održana su četiri radna  sastanaka tokom kojih je urađen Nacrt protokola o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, općina, institucija, ustanova i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Unsko-sanskog kantona (USK). 

Pored redovnih radnih sastanaka Radne grupe održana su i 3 konsultativna sastanka sa predstavnicima Ministarstva za pravosuđe i upravu USK, Kantonalnog suda u Bihaću, Kantonalnog tužilaštva USK Bihać, općinskim sudovima i Općinama Unsko-sanskog kantona. 

Podršku izradi Protokola i uspostavi institucionalizirane Mreže podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela u Unsko-sanskom kantonu, tokom konsultativnog sastanaka održanog 22.01.2013.godine dali su i:  Andrej Mamontov, ministar Ministarstva pravosuđa i uprave USK, Edina Arnautović, predsjednica Kantonalnog suda u Bihaću, Fikret Hodžić, predsjednik krivičnog odjeljenja  Kantonalnog suda u Bihaću, Nazif Felić, zamjenik glavng tužioca Kantonalnog tužilaštva USK Bihać i  Jasmin Mesić, šef Odsjeka za ratne zločine Kantonalnog tužilaštva USK Bihać.

Općinski sudovi u Unsko-sanskom kantonu dali su podršku izradi Protokola i uspostavi institucionalne mreže na konsultativnom sastanku održanom 22.02.2013.godine i to: Milan Marčetić, predsjednik Općinskog suda u Bihaću, Sead Komić, predsjednik Općinskog suda u Bosanskoj Krupi; Mirsad Hairlahović, predsjednik Općinskog suda u Cazinu, Branka Kragulj, predsjednica Općinskog suda u Sanskom Mostu i Samira Jahjefendić, predsjednica Općinskog suda u Velikoj Kladuši. 

Također, tokom konsultativnog sastanka održanog 11.03.2013.godine sa predstavnicima Općina Unsko-sanskog kantona i centara za socijalni rad, podrška za realizaciju i uspostavu pomenute mreže data je i od strane Općina Unsko-sanskog kantona  i to: Općina Bihać-Dušanka Tatlić, šefica Odsjeka za socijalnu politiku i razvoj NVOa, Općina Sanski Most-Pašagić Zerina, načelnica Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Općina Ključ-Abdulah Šistek, pomoćnik načelnika društvenih djelatnosti.

Prateći dokument Protokola je-„Mreža podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog zlostavljanja i drugih krivičnih djela-koraci i procedure Unsko-sanskog kantona“.