Vijesti

Udruženje “Medica” Zenica je posjetila Njena ekselencija, gđa Vibeke Liloe, ambasadorica Norveške

Dana 06.03.2014. godine udruženje “Medica” Zenica je posjetila Njena ekselencija, gđa Vibeke Liloe, ambasadorica Norveške. “Medica” Zenica ima dugogodišnju saradnju sa Norveškom, gđa Liloe se susrela sa ženama koje su zbog nasilja u porodici koristile “Medicine” servise (sigurnu kuću, psihološko savjetovalište, okupacionu terapiju, ekonomsko osnaživanje) kako bi dobila cjelokupnu sliku kako i na koji način “Medica” Zenica pomaže ženama da nastave kvalitetniji život, život bez nasilja i diskriminacije uz punu jednakopravnost u porodici i zajednici. Također, gđi Liloe su predstavljene aktivnosti ekonomskog osnaživanja, razgovarala je i sa nekoliko žena, polaznica ekonomskog osnaživanja o tome kako sada same sebi mogu ostvariti prihode za život.