Vijesti

Tim stručnjaka/kinja novouspostavljene inicijative Ujedinjenog Kraljestva dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini

Sarajevo/Zenica/Ženeva, 23.11.2012. godine

U organizaciji Ureda za vanjske poslove i poslove Commonwealtha-a Ujedinjenog Kraljevstva (UK) u Wilton Parku u Sussexu od 12. do 14. novembra 2012. godine održana je konferencija kako bi se postavile podloge, oblikovale i razvile aktivnosti novouspostavljene inicijative UK-a u borbi protiv silovanja i seksualnog nasilja u konfliktu.

Konferencija je ugostila oko 60 učesnika/ca iz 23 zemlje svijeta koji su došli iz brojnih institucija poput agencija Ujedninjenih nacija i međunarodnih organizacija, političara/ki, nezavisnih stručnjaka/kinja, predstavnika/ca nevladinih organizacija, sudija/kinja, tužitelja/ica i medicinsko osoblje koje radi sa preživjelima. Među pristunima su bile četiri predstavnice i jedan predstavnik iz Bosne i Hercegovine (BiH), uključujući TRIAL-ovu koordinatoricu za ljudska prava, Lejlu Mamut i direktoricu Medice Zenica, Sabihu Husić.

Tokom konferencije govorilo se o brojnim temama vezanim za problematiku silovanja tokom oružanih konflikata, poput indikatora ranog upozorenja, međunarodnih standarda za efikasne istrage i krivično gonjenje za zločin seksualnog nasilja, međunarodnih napora za borbu i spriječavanje silovanja tokom oružanog konflikta, dobrih praksi u radu sa preživjelima seksualnog nasilja i važnosti podizanja svijesti o ovom zločinu. Pored ostalih panelista/ica, direktorica Medice Zenica je dala svoj doprinos u okviru teme pružanja usluga, zaštite i podrške svjedocima/kinjama i žrtvama seksualnog nasilja sa ciljem omogućavanja uspješnih istraga i krivičnog gonjenja za zločin seksualnog nasilja u konfliktu. Sabiha Husić također je dala intervju za video koji je objavljen na stranici Wilton Parka kako bi se podigla svijest javnosti o poziciji preživjelih u BiH.

Predstavnice i predstavnik BiH su intervenirali tokom različitih sesija i unutar radnih grupa vezano za situaciju preživjelih u BiH. Tokom zadnjeg dana konferencije predstavnice TRIAL-a i Medice Zenica su imale čast da se sastanu sa ambasadoricom dobre volje UN-a Angelinom Jolie te su ovom prilikom istakle potrebu za podrškom žrtvama seksualnog nasilja iz BiH i predložile načine kako se UK inicijativa može iskoristiti kao efikasan alat u rješavanju nekih od gorućih problema. Slična poruka je također prenesena ministru vanjskih poslova William Hagueu tokom zadnje sesije konferencije.

Na samom kraju konferencije ministar je najavio da je BiH jedna od prioritetnih zemalja za intervenciju tima stručnjaka, čiji će članovi/ce posjetiti zemlju početkom 2013. godine. TRIAL i druge nevladine organizacije će biti na raspolaganje članovima/icama tima kako bi se dalje istražile mogućnosti za konkretan projekat ili intervenciju koja bi doprinjela poboljšanju pozicije preživjelih ratnog silovanja i seksualnog nasilja u BiH.

Britanski ambasador Nigel Casey zahvalio je svim učesnicima/cama iz Bosne i Hercegovina na snažnom doprinosu uspjehu “Wilton park” konferencije. “Nakon prošlomjesečnog sastanka britanskog ministra vanjskih poslova sa udruženjima žrtava u Sarajevu, drago mi je da je BiH tako dobro predstavljena na ovom događaju i da je ovdašnje iskustvo na rješavanju ovog pitanja već pomoglo pri oblikovanju načina na koji će Vlada Velike Britanije dalje raditi na ovoj globalnoj inicijativi. Također mi je drago što će BiH biti jedna od prvih zemalja koju će početkom iduće godine posjetiti tim stručnjaka novouspostavljenog tima iz UK.  Ovo će biti prilika za dalje razmatranje načina kojima se može pružiti podrška naporima onih koji rade na rješavanju grozne ostavštine ratnog seksualnog nasilja kao i aktuelnog pitanja nasilja nad ženama u BiH.”