STATISTIKA

Statistički pokazatelji o radu Medice Zenica, od aprila, 1993. do kraja decembra 2021. godine

Stacionarni smještaj u sigurnim kućama Medice Zenica
Žene 1 369
Djeca 853
Muškarci 14
Psihološko savjetovalište – od 1993. do kraja  decembra 2021.godine
Osoba (žene, djeca i muškarci) 7 434
Terapijske sesije – žene i djeca 25 508
Terapijske sesije – muškarci 849
Ukupan broj svih terapijskih sesija 28 178
Edukativno –  terapijski rad na terenu
Ukupan broj osoba uključenih u edukativno – terapijske grupe 1 437
Pravno savjetovalište od 01.01.2013 – 31.12.2021. godine
Osoba 8 (žene i muškarci) 243
Savjetodavne sesije – žene 264
Savjetodavne sesije – muškarci 50
Ukupan broj svih pruženih savjeta 557
Medicinsko zbrinjavanje u Medici Zenica
Broj svih vrsta pregleda i usluga u svim segmentima medicinskog zbrinjavanja 108 629
Ginekološka ambulanta- april, 1993. do kraja 2006. god.
Broj osoba – (otvoreni kartoni i podaci protokola o prvim dolascima) 8 569
Broj ginekoloških pregleda i usluga, uključujući i rad savjetovališta 64 687
Ambulanta opće prakse
Broj pregleda i usluga 12 773
Internistička dijagnostika (UZ abdomena i bubrega)
Broj pregleda i usluga 5 384
Terenski rad medicinskog tima – pokretna ambulanta “Marta” (do   2010. god.)
Ginekološki pregledi i dijagnostika 12 411
Opći ljekarski pregledi i dijagnostika 3 172
Medicinske usluge u Sigurnoj kući 2021.g 1 264
 
Podrška djeci u 2021. godini 197
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, i pozivi vezani za pojavu nasilja, pravni savjeti i ostali pozivi (u 2021.god.)  131
Ukupan broj žena u 2021 121
Ukupan broj muškaraca u 2021 10
Treninzi za profesionalce, nastavno osoblje, učenike u 2021. godini 562
Žena 498
Muškaraca 64
Treninzi, seminari, okrugli stolovi, konferencije, učestvovalo u 2021.godini 452
Žena 319
Muškaraca 133