Vijesti

“Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”

Dana 23.05.2018. gdin. David Saunders, predstavnik UN Women Bosna i Hercegovina obratio se prisutnima a u povodu potpisivanja sporazuma za implementaciju malih projekata (vrijednost 18.863,25 KM) u srednjim školama sa područja Srednjobsanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i Hercegbosanske županije/Kantona 10. Projekti su aplicirani i odabrani u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju koji „Medica“ Zenica implementira u saranji sa partnerskim organizacijama Udruženje građanki Grahova i OU Nova vizija iz Novog Travnika. Škole čiji su aplicirani projekti odabrani su Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, Srednja škola „Vitez“ Vitez, Mješovita srednja škola „Novi Travnik“ Novi Travnik, Srednja škola „Novi Travnik“ Novi Travnik, Mješovita srednja škola „Busovača“ Busovača, Srednja tehnička škola „Bugojno“ Bugojno, Srednja strukovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“ Livno, Gimnazija „Marko Marulić“ Tomislavgrad. UN Women Bosnia and Herzegovina