SOS telefon za žrtve nasilja u porodici

“Medicin” SOS telefon je počeo sa radom 1998. godine.

Telefon je prvenstveno namijenjen žrtvama nasilja u porodici, ali je otvoren i za probleme druge vrste. Nakon uvođenja jedinstvenog SOS telefona za pomoć žrtvama nasilja u porodici za područje Federacije BiH, pozivi na broj 1265 su besplatni.

Do kraja decembra 2018. godine primljeno  je ukupno 4 225 poziva podsredstvom SOS-telefona “Medice” Zenica.