Vijesti

„Senzitivni i kreativni preventivni programi koji uključuju mlade u eliminaciju rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“

Dana 24.05.2017. „Medica“ Zenica je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja,nauke, kulture i sporta SBK/KSB održala sastanak kojem su prisustvovali gđa Katica Čerkez, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta i direktori/direktoricei predstavnici/predstavnice srednjih škola sa područja SBK/KSB. Tokom sastanka predstavljene su planirane aktivnosti projekta „Senzitivni i kreativni preventivni programi koji uključuju mlade u eliminaciju rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji je podržan od strane UN Women u Bosni i Hercegovini te je potpisan zajednički Sporazum o saradnji u sklopu navedenog projekta.