Vijesti

Saopćenje za javnost – Uspostava institucionalne mreže u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu

U četvrtak 26.02.2015. godine Udruženje “Medica” Zenica će održati press konferenciju i zvanično potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji između nadležnih ministarstava, pravosudnih institucija, ustanova i nevladinih organizacija u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona-županije. Press konferencija i zvanično potpisivanje Protokola održat će se u hotelu Bristol u Mostaru sa početkom u 11:00 sati.

Naime, Udruženje „Medica“ Zenica u saradnji sa Udruženjem „Žena BiH“ Mostar,  i uz finasijsku podršku Vlade Velike Britanije, a vodeći se primjerima dobre prakse do sada uspostavljenih institucionalnih Mreža na području Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Unsko-sanskog kantona kao i grada Banja Luka, i prepoznatim potrebama preživjelih i preživjelih/svjedoka u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela, u periodu od oktobra 2014. godine je  aktivno radila na  uspostavi institucionalne mreže za podršku preživjelim i preživjelim/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela na području Hercegovačko-neretvanskog kantona-županije. Osnovni cilj Mreže je povezivanje aktera koji rade na spomenutim pitanjima, kao i upoznavanje preživjelih i preživjelih/svjedoka sa koracima i procedurama, da znaju gdje, kada, kome se obratiti i koju vrstu podrške, pomoći mogu dobiti od potpisnica ovog Protokola koji ujedno čine i institucionalnu mrežu podrške. Time se omogućava da preživjele i preživjele/svjedoci dobiju sveobuhvatnu i efikasnu podršku, te jednak pristup i prilagođen tretman, bez obzira  na njihovu nacionalnu pripadnost. U svrhu podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu-županiji, a po modelu uspostavljenih Mreža,  formirana je Radna grupa koja je aktivno učestvovala u procesu uspostavljanja Mreže podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i  drugih krivičnih djela sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona-županije  izradom Nacrta Protokola o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, pravosudnih institucija, ustanova i nevladinih organizacija u pružanju podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona –županije (HNK-Ž).

 

Na izradi Nacrta Protokola radilo se šest mjeseci. Radnu grupu su sačinjavali/e predstavnici/e ministarstava, pravosudnih institucija, ustanova i nevladinih organizacija i to: mr. Sabiha Husić, Udruženje „Medica“ Zenica, Tarik Kurt, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK/Ž, Salko Čolaković, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž, Edina Čolić i Anis Rahimić, Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK/Ž, Sanel Pajević i Minela Bakamović, Kantonalno tužilaštvo HNK/Ž Mostar, Željko Vladić i Karlo Marić, HULDR-a BiH – Podružnica u HNK, Nožić Safet, Udruženje logoraša Mostar, Suljo Kmetaš, Savez udruženja logoraša HNK/Ž, Dragiša Andrić, Udruženje logoraša Višegrad, Milenka Sinanović, Udruženje „Forma F“ Mostar, Anđelko Kvesić, Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH, Mirza Humo, RMC „Dr. Safet Mujić“, Azra Hasanbegović i Enisa Maksumić, Udruženje „Žena BiH“ Mostar.

Potpisnici protokola su:

 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK/Ž
 2. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK/Ž
 3. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž
 4. Kantonalno tužilaštvo HNK Mostar
 5. Udruženje „Medica“ Zenica
 6. Udruženje „Žena BiH“ Mostar
 7. Udruga/Udruženje „Forma F“
 8. Udruženje „Gerc Sumejja“ Mostar
 9. Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH
 10. Savez udruge logoraša HNK
 11. Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata BiH-Podružnica HNŽ
 12. Udruženje logoraša „Mostar“
 13. Regionalno udruženje logoraša „Višegrad“

Press konferencija i potpisivanje pomenutog Protokola održat će se 26.02.2015. godine, u Hotelu Bristol u Mostaru sa početkom u 11:00 sati.

direktorica „Medice“ Zenica

mr. sci. Sabiha Husić