Inicijativa

Sabiha Husić

Moje ime je Sabiha Husić. Još dok sam bila djevojčica od nepunih 14.godina imala sam svoj stav. Ili ću ići u sarajevsku Medresu, koja 80tih godina nije bila vrednovana jednako kao druge srednje škole, ili nikako neću ići u školu.

Odlazim na školovanje u Sarajevo. Ali, rat 1992. godine je prekinuo moje snove. Kao prognanica iz rodnog Viteza došla sam u Zenicu. NIKADA ne mogu zaboraviti dobre ljude koji su nam pomagali na putu do Zenice. U to vrijeme sam bila studentica teologije islamskih nauka i shvatila sam da trebam nešto poduzeti da pomognem sebi i drugim ženama. Počela sam pomagati prognanicima i to su bili moji pionirski koraci u radu sa traumom. A u isto vrijeme sam kroz Medžlis islamske zajednice radila sa ženama i djecom. Onda je nastala i ideja da se uspostavi prva emisija za žene “Glas žene” na Radiju Zenica.

U tom radnom zamahu upoznala sam žene iz organizacije Medica Zenica koje su bile izuzetno hrabre, solidarne, te se odvažile pomagati drugima u tim teškim ratnim godinama. Pridružila sam im se. Prvo kao volonterka, a poslije i kao psihoterapeutkinja za rad sa ženama preživjelim silovanja i seksualnog zlostavljanja, nasilje u porodici i trgovinu ljudima. Uvijek nastojim da osluhnem potrebe osoba, posebno žena i djece, da prepoznam šta je problem i kako da pronađem rješenja.

Tako sam 2007. godine postala direktorica Medice i preuzela da je vodim kada su se povukli svi donatori i kada su mnogi odustali. Jedna moja kolegica kaže: „Sabiha je nastavila heklati i kada je konca nestalo!” Radila sam ustrajno, posvećeno duboko vjerujući u promjene za bolji život svake žene, posebno onih najranjivih, da vrate svoju snagu, dostojanstvo i nisam razmišljala o nagradama ali su to drugi prepoznali. Prvo u svijetu, pa tek onda u Bosni. 2014. dobila sam nagradu Žena svijeta. Ova nagrada je bila priznanje mom dugogodišnjem radu i zalaganjima da pomognem ranjivim kategorijama. Ono što želim da kažem je da dajem od sebe ono čime me je dragi Bog zadužio.

Mali, ali istinski koraci dovode do sreće, a time i do uspjeha. Vjerovala sam da mogu, učila i željela mijenjati sebe i pomoći drugima. Promjene su nam potrebne da upoznamo vlastite vrijednosti i snage. Onaj odlučni stavdjevojčice koja kaže: „Ili cu ići u Medresu ili neću nikako ići u školu“, doveo me je budem PRVA doktorica rodnih nauka na Univerzitetu u Bosni, i da pored direktnog rada sa ženama, dam i svoj naučni doprinos za ravnopravnost svih žena.


English version

My name is Sabiha Husic.

Even when I was a 14-year-old girl, I had my own clear attitude: Either I will go to Sarajevo’s Medresa, which in the 80s was not valued as much as other high schools, or I will not go to school at all.

So I went to school in Sarajevo. But that unfortunate war in 1992 interrupted my dreams. As an exile from my hometown Vitez, I came to Zenica. I can never forget the good people who helped us on the way. I was a student at the Islamic Theology, and at that time, I realized that I needed to do something to help myself and other women. I started helping refugees who were placed in elementary schools in Zenica, and these were my first steps in dealing with trauma. At the same time, through the Majlis of the Islamic Community, I worked with women and children. Then the idea arose to establish the first show for women “Voices of Women” on Radio Zenica.

Through work, I met women from the organization Medica Zenica who were extremely brave, and in solidarity, dared to help others in those difficult war years. I joined them on their journey. First as a volunteer, and later as a psychotherapist, working with women survivors of rape and other forms of sexual abuse, domestic violence and human trafficking.

I always listened to the needs of people, especially women and children, to recognize what the problem is and how to find solutions. Thus, in 2007, I became the director of Medica and continued the fight for the welfare of all women in Bosnia and Herzegovina. That was a very difficult time to work at Medica. When the donors started to withdraw, and everyone gave up, I continued even harder. I was described as the woman ‘who knitted when there was no more thread.”

I worked persistently, dedicatedly believing in the changes for a better life of every woman, especially the most vulnerable ones, to regain their strength, dignity and I did not think about rewards. But many have recognized that and awarded me. First, I was awarded internationally, then in Bosnia and Herzegovina. In 2014, I received the Women of the World Award.

I believe that only good deeds are truly valuable, and this award was a recognition of my commitment to helping vulnerable categories. What I want to say is that I give it all in the job that God has entrusted me with. Small steps lead to happiness and thus to success. I believed that I could, I learned to change myself for better in order to help others. And we need change to know our own self-value ​​and strength.

The determined attitude of the girl who says: “Either I will go to the Madrasa or I will not go to school at all”, brought me to be the first Doctor of Gender Sciences at the University of Bosnia, and to give my scientific contribution to women’s equality in addition to my direct work with women in Bosnia and Herzegovina, but also in the world.