Vijesti

Sabiha Husić – Women peacemakers

Ove godine, između stotine aplikacija, jedna od četiri mirotvorke izabrane da učestvuju u osmosedmičnom programu u San Diegu na Joan B. Kroc Institutu za mir i pravdu (IPJ), koji je smješten na Univerzitetu u San Diegu je bila i  Sabiha Husić.  Tokom njenog boravka, imala je priliku da predstavi svoju državu Bosnu i Hercegovinu, organizaciju “Medica” Zenica i lični rad i doprinos ljudskim pravima, pravdi i miru u svakodnevnom životu u Bosni i Hercegovini.


Sabiha Husić, psihoterapeutkinja, islamska teologinja i međureligijska mirotvorka je direktorica nevladine organizacije „Medica“ Zenica u Bosni i Hercegovini. „Medica“ omogućava psihološku,medicinsku i ekonomsku podršku ženama i djeci preživjelima/žrtvama rata i poslijeratnog nasilja, uključujući silovanje i druge oblike seksualnog nasilja, nasilja u porodici, torture i trgovine ljudima.


Zalagala se i kreirala modele koje omogućavaju iste pristupe prilagođene individualnim potrebama žrtava/preživjelih i jednake mogućnosti u Zeničko-dobojskom kantonu i nastavila sa primjerima dobre prakse u Srednjobosanskom i Unsko-sanskom kantonu.Sabiha je čula o „Medici“ Zenica kad se iz Viteza doselila u Zenicu u ratu 1993. godine.


„Medica“ je radila u izbjegličkim kampovima i Sabiha se prisjeća „Pristup prema ženama koji sam tamo vidjela mi je dao razlog da živim i moja želja da pomažem drugim ljudima je postala veća.“ Postala je volonterka, radeći direktno sa ženama koje su preživjele seksualno nasilje i nastavila je podržavati i pomagati žrvama seksualnog i drugih vrsta nasilja tokom rata i poslijeratnog perioda.


U 2010. godini ona  je uspostavila prvu institucionalnu mrežu za za psihološku pomoć žrtvama i svjedocima u ratnim zločinima prije, u toku i nakon svjedočenja. Prije sukoba, Bošnjaci, Srbi i Hrvati su bili veoma dobre komšije, prijatelji, slavili su vjerske praznike zajedno.  Rat ih je podijelio preko noći.


„U ovoj poslijeratnoj klimi, Sabiha poziva na pomirenje, spajajući žene iz svih zajednica na radionicama o stresu, traumi,dijalogu i riješavanju konflikta. Zajedno sa dvije žene iz Švicarske (Reinhild Traitler-Espiritu and Teny Pirri-Simonian), vodi  Evropski projekt za interreligijsko učenje koji okuplja kršćanke i muslimanke iz pet zemalja da promovišu razumijevanje,mir i toleranciju. U Bosni i Hercegovini, ovo ukljućuje i pravoslavke, kršćanke i muslimanke.


U 2009. godini, Sabiha je prepoznata od strane Volonteurope i dobila Europsku nagradu za aktivnu građanku I profesionalni rad sa “Medica “ Zenica  I bila je istaknuta govornica na Svjetskom forumu za pravdu 2013 I dobila je priznanje što povrđuje njen životni moto:  “Ja vjerujem da mali koraci donose značajne promjene,bez obzira kako mali se oni čine drugima.”