Rad na terenu

Terenski rad mobilne ginekološke ambulante, uglavnom u ruralnim područjima, je realizovan periodično na osnovu donacija po pojedinačnim projektima. Medicinski tim je na terenu do kraja 2009. godine sa mobilnom ambulantom „Marta“ obavio 12.389 ginekoloških pregleda, uključujući i različite dijagnostičke usluge. U istom periodu broj općih i internističkih ljekarskih pregleda i dijagnostičkih usluga obavljenih na terenu iznosio je 3.138. Od 1993. do kraja 2009. godine ukupno je obavljeno 15.527 medicinskih pregleda na terenu u pokretnoj ginekološkoj ambulanti „Marta“.