Publikacije

U proteklih 26 godina “Medica” Zenica je objavila preko 100  publikacija. Ovaj segment rada obuhvata publikovanje zalagačkog, informativno-prezentacionog i promotivnog materijala “Medice” Zenica; informativno-edukativnih i stručnih brošura; rezutata analiza i istraživanja; sadržaja i rezultata realiziranih projekata; knjiga iz oblasti bliskih misiji i viziji programa “Medice”, uključujući i prevođenje nekih naslova; te stručnih edukativnih priručnika iz oblasti psihoterapijskog, pomagačkog, trenerskog i zalagačkog rada…”Medica” Zenica se izdavaštvom bavi samostalno, ali povremeno i u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama.


Publikacije “Medice” Zenica

 


„Dječiji planer „Uči nenasilje, živi mir“ za 2018. godinu

 

 

 

 

 


Rokovnik „Dugoročna podrška svjedocima/žrtvama“, 2018. godine

 

 

 

 

 

 

 


Rokovnik – planer – „Senzitivni i kretivni preventivni programi koji uključuju mlade u eliminaciju rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini 2018“

 

 

 

 

 

 


Vodič za preživjele žrtve i svjedoke, 2018. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

Priručnik „Psihosocijalna podrška i pomoć preživjeliom žrtvama/svjedocima“, 2018. godine

 

 

 

 

 

 


„Dječiji planer „Uči nenasilje, živi mir“ za 2017. godinu

 

 

 

 

 


„Dječiji planer „Uči nenasilje, živi mir“ za 2016.

 

 

 

 

 


Planer „Snažne i odvažne – za život bez nasilja i diskriminacije“ za 2018. godinu

 

 

 

 

 


Planer „Snažne i odvažne – za život bez nasilja i diskriminacije“ za 2017. godinu

 

 

 

 


Planer „Snažne i odvažne – za život bez nasilja i diskriminacije“ za 2016.godinu

 

 

 

 

 


Nagrađene priče žena iz ruralnih sredina, decembar 2013. godine

 

 

 

 


„Životna iskustva preživjelih – ja sam hrabra i snažna, ali ipak hoću svoja prava“

 

 

 

 

 

 


Brošura Mreža podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela Kantona 10

 

 

 

 

 

 


Brošura Mreža podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela

 

 

 

 

 

 

Resursi i programi nevladinih organizacija za pomoć preživjelima ratnog silovanja i ostalih oblika rodno zasnovanog nasilja

 

 

 

 

 

 

 

 

“Protokol o postupanju u slučajevima pronalaska maloljetnika u skitnji i prosjačenju“ – juni 2013

 

 

 

 

 

 

 

“Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela u USK”, juni 2013. godine

 

 

 

 

 

 

Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, pravosudnih institucija, ustanova i nevladinih organizacija u pružanju podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Hercegbosanske županije – Kantona 10

 

 

 

 

 

Protokol o međusobnoj saradnji u pružanju podrške svjedocima/žrtvama u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde (BPK), BiH

 

 

 

 

 

 

 

Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, pravosudnih institucija, ustanova i nevladinih organizacija u pružanju podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Hercegbosanske županije – Kantona 10

 

 

 

 

 

Priručnik o socioekonomskim pravima osoba koje su u ratnim okolnostima preživjele silovanje i seksualno zlostavljanje „Ja sam hrabra i snažna, ali ipak hoću svoja prava“

 

 

 

 

 

 

Standardi za sigurne kuće za žrtve nasilja u porodici- autorice mr.sci. Sabiha Husić, direktorica „Medice“ Zenica i Nada Golubović, Predsjednica Upravnog odbora Fondacije Udružene žene Banja Luka

 

 

 

 

 

 

Priručnik – „Stres trauma senzitivni pristup zdravtsvenih radnika za podršku preživjelim rodno zasnovano nasilje“

 

 

 

 

 

 

 

Priručnik Program ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja žena u ruralnim sredinama na engleskom jeziku

 

 

 

 

 

 

 

Finansiranje i osnivanje  sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima, pod autorstovom Medice Zenica, a publikovano u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom

 

 

 

 

 

 

 

Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, uspostavljenom Mrežom na području Srednjobosanskog kantona (SBK) / Kantona Središnja Bosna (KSB), „Medica“ Zenica, 2012.godina

 

 

 

 

 

Mreža podrške žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog zlostavljanja i drugih krivičnih djela-koraci i procedure SBK, „Medica“ Zenica 2012.godina

 

 

 

 

 

 

 Publikacija „Nove mogućnosti za život bez nasilja i diskriminacije“, „Medica“ Zenica, 2012.godina

 

 

 

 

 

 

 

Uči nenasilje, živi mir – publikacija planer/kaldendar za 2013. god.,  „Medica“ Zenica, 2012.godina

 

 

 

 

 

Uči nenasilje, živi mir-kalendar stolni za 2013.god, „Medica“ Zenica, 2012.godina

 

 

 

 

„Razradom ratnih traumatskih iskustava, jačamo pojedinca i zajednicu“, „Medica“ Zenica, 2012.godina

 

 

 

 

 

 

 

„Koliko su građani/ke općine Zenica zadovoljni kvalitetom javnih usluga“, „Medica“ Zenica 2012.godina

 

 

 

 

 

 

 

Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela”, „Medica“ Zenica, 2011.godina

 

 

 

 

 

 

“Mreža podrške žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog zlostavljanja i drugih krivičnih djela-koraci i procedure ZDK”, „Medica“ Zenica, 2011.godina

 

 

 

 

 

 

„Priručnik za rad sa osobama koje su preživjele ratne traume“, „Medica“ Zenica, 2011.godina

 

 

 

 

 

 

 

Publikacija i plakat „Mir u duši, mir u kući, mir u zajednici“, „Medica“ Zenica, 2011.godina

 

 

 

 

 

 

 

Kalendar za 2012.godinu “Graditeljice mira “, TPO Fondacija Sarajevo i „Medica“ Zenica, 2011.godina
Kalendar/planer za 2012.godinu “Uči nenasilje, živi mir”, “Medica” Zenica, 2011.godina

 

 

 “Protokol o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja” , 2010. godina

 

 

 

 

 

 Publikacija “Ako se mi ne bavimo nasiljem – nasilje se bavi nama“, „Medica“ Zenica 2010.godina

 

 

 

 “Koraci ka životu bez nasilja i diskriminacije”, priručnik, „Medica“ Zenica, 2010. godina

 

 

 

 “Porada koring džuvdipeske bizo thaj diskriminacija”, priručnik (“Koraci ka životu bez nasilja i diskriminacije” prevod na romski jezik), 2010. godina

 

 

 

 

 

 Kalendar/ planer  za 2011.godinu „Vidljivi, informirani, snažni“, „Medica“ Zenica, 2010.godina

 

 

 Kalendar/planer „ Dijalogom protiv nasilja za 2011.godinu“, „Medica“ Zenica i TPO Fondacija Sarajevo, 2010.godina

 

 

 

 Kalendar/planer „Mirovni kalendar za 2011.godinu“, Mreža za izgradnju mira, 2010.

 “Dijalogom  protiv nasilja”- uputsvo za trening paket, Zilka Spahić-Šiljak i Sabiha Husić, TPO Fondacija i “Medica” Zenica, 2010. godina

 

 

 

 

 

 Promotivni lifleti „Dijalogom protiv nasilja“, „Medica“ Zenica u saradnji sa TPO Fondacijom Sarajevo, 2010.godina

 


Monika Hauser – Ne prestajati počinjati – Liječnica u angažmanu za žene traumatizirane u ratu, Chantal Louis, prevod sa njemačkog na bosanski jezik, decembar, 2009. godine (naslov originala: Monika Hauser – Nicht aufhören anzufangen – Eine Ärztin im Einsatz für kriegstraumatisierte Frauen, Chantal Louis , 2008. godina)

 

 

 „Održivi načini suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u ruralnim sredinama u Bosni i Hercegovini“, brošura, novembar, 2009. godina

 

 

 

 

 

 “Budi muško – spriječi nasilje“, brošura, novembar, „Medica“ Zenica 2009. godina

 

 

 

 

 Planer/kalendar „Vidljivi, informirani, snažni“, 2009.godina

 

 

 

 Drugi pogled 9  „Na vrh ledenog brijega- istraživanje o spolno baziranom nasilju i nasilju nad djecom“;  bosanski jezik 2008. godine

 

 

 

 

 

 “Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom”, analiza, decembar, 2008. godina

 

 

 

 

 

 “Za pravo na život bez nasilja i diskriminacije“, brošura, „Medica“ Zenica 2008. godina

 

 

 

 

 

 Planer/kalendar „Vidljivi, informirani, snažni“, „Medica“ Zenica, 2008.godina

 

 

 “Za pravo na život bez nasilja i diskriminacije“, brošura,  „Medica“ Zenica 2007. godina

 

 

 

 

 „Za opstanak sigurnih kuća u BiH“, brošura, novembar,“Medica“ Zenica 2007. godina

 

 

 

 

 „Nasilje u riječi i statistici“, brošura, novembar,“Medica“ Zenica 2007. godina

 

 

 

 

 

 „Mediji u BiH o pojavama spolnog/rodnog nasilja“, oktobar,“Medica“ Zenica, 2007. godina – monitoring i analiza pisanja medija, 2006. / 2007. godine

 

 

 

 

 „Zajedno mijenjamo loše navike“, brošura, „Medica“ Zenica, 2007. godine

 

 

 

 

 

 „Edukacija za mlade o suzbijanju nasilja na osnovu spola/roda i o nenasilnoj    komunikaciji“, brošura, „Medica“ Zenica 2007. godine37. „Edukacija za mlade o suzbijanju nasilja na osnovu spola/roda i o nenasilnoj    komunikaciji“, brošura, „Medica“ Zenica 2006. godina

 

 

 

 „Suzbijanje nasilja na osnovu spola/roda“, brošura, „Medica“ Zenica, 2006. godine

 

 

 

 

 

 Drugi pogled 8 „Multidisciplinarni pristup suzbijanju domaćeg nasilja i drugih oblika nasilja nad djecom i ženama“ – bosanski jezik, „Medica“ Zenica, 2006.godina

 

 

 

 

 

“Edukacija o domaćem nasilju i trgovini ljudima bazirana i fokusirana na jednakopravnosti spolova,” brošura, „Medica“ Zenica, 2005.  godina


„Mobilna edukacija o ljudskim pravima i nenasilnom rješavanju konflikta“, brošura,  „Medica“ Zenica 2004. godine

 

 

 

 

 

 

 Priručnik za zalagače – „Osnovno o javnom zalaganju“ – „Medica“ Zenica 2003. godina
 Priručnik za trenere – „Opšte trenerske vještine (radionički rad)“ –„Medica“ Zenica 2003. godina


PRESS Clipping – “Medica u pisanim medijima od 1994.-2003.“ – „Medica“ Zenica, april, 2003.godine

 

 

 

 

 

 

Priručnik za zalagače – „Osnovno o javnom zalaganju“ – „Medica“ Zenica 2002.godine
 Priručnik za trenere – „Opšte trenerske vještine (radionički rad)“ –„Medica“ Zenica 2002.godine


 Drugi pogled 7 „Metodologija rodno osjetljivog istraživanja“ – Agnes Callamard (prevod sa engleskog), „Medica“ Zenica, 2002.godine, ISBN 9958-9576-1-2

 

 

 

 

 

 

„PRESS Clipping i analiza pojavnosti žena u medijima“ – „Medica“ Zenica (2002. godina) 1 broj

PRESS Clipping – „Pojavnost žena u medijima“, „Medica“ Zenica(2002. godina) – 3 broja
 Priručnik za zalagače – „Osnovno o javnom zalaganju“ – „Medica“ Zenica 2001.godina
 Priručnik za trenere – „Opšte trenerske vještine (radionički rad)“ –„Medica“ Zenica 2001.godina
 Drugi pogled 6 Priručnik trenerima za vođenje treninga za pomagače, bosanski jezik, 2001, ISBN 9958-9576-0-4
 Drugi pogled 5 Živjeti zajedno ili živjeti odvojeno – Studija o ženskim lokalnim integrativnim organizacijama i težnja ka demokratiji u Bosni i Hercegovini, 2001, bosanski jezik ISBN 9958-9586-7-8; engleski jezik ISBN 9958-9586-8-6
 Drugi pogled 4 Nismo naučile(i) tako smo živjele – Istraživanje o položaju Romkinja, na području općine Zenica – BiH; 2001. bosanski jezik ISBN 9958-9586-5-1; engleski jezik ISBN 9958-9586-4-3, romski jezik ISBN 9958-9586-6-x


Drugi pogled 3 Priručnik za pomagače i pomagačice koji rade sa žrtvama i preživjelima nasilja bosanski jezik, prvo izdanje 1999. ISBN 9958-9586-3-5; drugo izdanje 2001. ISBN 9958-9576-0-4

 

 

 

 Drugi pogled 2 Ne živjeti sa nasiljem – Izvještaj o nasilju nad ženama na području općine Zenica, BiH,  1999, bosanski jezik ISBN 9958-9586-0-0; engleski jezik „ 9958-9586-1-9

 

 

 

 Drugi pogled 1 Zbornik tekstova objavljenih u «Odabrale smo za Vas» tokom 1996. i 1997. godine ISBN   9958-9586-2-7

 

 

 

 

 Lična karta “Medice” Zenica, 2001. /2002. /2003. / 2005. godine

 

 

 

 “Medica” bilteni, 1996. / 1998. /2000. / 2003. godine

 

 

 

 

 

  “Medica” informator «Odabrale smo za Vas» (20 brojeva tokom 1996. i 1997. godine)