U proteklih 28 godina “Medica” Zenica je objavila preko 100 publikacija. Ovaj segment rada obuhvata publikovanje zalagačkog, informativno-prezentacionog i promotivnog materijala “Medice” Zenica; informativno-edukativnih i stručnih brošura; rezutata analiza i istraživanja; sadržaja i rezultata realiziranih projekata; knjiga iz oblasti bliskih misiji i viziji programa “Medice”, uključujući i prevođenje nekih naslova; te stručnih edukativnih priručnika iz oblasti psihoterapijskog, pomagačkog, trenerskog i zalagačkog rada…”Medica” Zenica se izdavaštvom bavi samostalno, ali povremeno i u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama.

Preuzmite istraživanje "Utjecaj i posljedice pandemije u
pružanju podrške ženama i djevojčicama u zdravstvenim ustanovama"

[dflip id="3810"][/dflip]

Dječiji planer

„Uči nenasilje, živi mir“ za 2018. godinu

Priručnik

„Psihosocijalna podrška i pomoć preživjeliom žrtvama/svjedocima“, 2018. godine

Planer

„Snažne i odvažne – za život bez nasilja i diskriminacije“ za 2018. godinu

Brošura

Mreža podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela Kantona 10

Protokol

o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela u USK”, juni 2013. godine

Priručnik

o socioekonomskim pravima osoba koje su u ratnim okolnostima preživjele silovanje i seksualno zlostavljanje “Ja sam hrabra i snažna, ali ipak hoću svoja prava”

Priručnik

Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima, pod autorstovom Medice Zenica, a publikovano u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom

Planer

“Uči nenasilje, živi mir” –  za 2013. god., „Medica“ Zenica, 2012.godina

Protokol

o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela”, „Medica“ Zenica, 2011.godina

 

Dječiji planer

„Uči nenasilje, živi mir“ za 2017. godinu

Rokovnik

„Dugoročna podrška svjedocima/žrtvama“, 2018. godine

Planer

„Snažne i odvažne – za život bez nasilja i diskriminacije“ za 2017. godinu

Brošura

Mreža podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela

Protokol

o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, pravosudnih institucija, ustanova i nevladinih organizacija u pružanju podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Hercegbosanske županije – Kantona 10

Standardi za sigurne kuće za žrtve nasilja u porodici- autorice mr.sci. Sabiha Husić, direktorica „Medice“ Zenica i Nada Golubović, Predsjednica Upravnog odbora Fondacije Udružene žene Banja Luka

Protokol

o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, uspostavljenom Mrežom na području Srednjobosanskog kantona (SBK) / Kantona Središnja Bosna (KSB), „Medica“ Zenica, 2012.godina

Planer

“Uči nenasilje, živi mir” –  za 2012. god., „Medica“ Zenica, 2012.godina

 

Dječiji planer

„Uči nenasilje, živi mir“ za 2016.

Vodič

za preživjele žrtve i svjedoke, 2018. godine

PLANER

„Snažne i odvažne – za život bez nasilja i diskriminacije“ za 2016. godinu

Resursi i programi

nevladinih organizacija za pomoć preživjelima ratnog silovanja i ostalih oblika rodno zasnovanog nasilja

Protokol

o međusobnoj saradnji u pružanju podrške svjedocima/žrtvama u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde (BPK), BiH

Priručnik

„Stres trauma senzitivni pristup zdravtsvenih radnika za podršku preživjelim rodno zasnovano nasilje“

 

Mreža podrške žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog zlostavljanja i drugih krivičnih djela-koraci i procedure SBK, „Medica“ Zenica 2012.godina

 

„Razradom ratnih traumatskih iskustava, jačamo pojedinca i zajednicu“, „Medica“ Zenica, 2012.godina

 

Priručnik

za rad sa osobama koje su preživjele ratne traume, „Medica“ Zenica, 2011.godina

 

 

Kalendar

za 2012.godinu “Graditeljice mira “, TPO Fondacija Sarajevo i „Medica“ Zenica, 2011.godina

 

Rokovnik – planer

“Senzitivni i kretivni preventivni programi koji uključuju mlade u eliminaciju rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini 2018”

Nagrađene priče žena iz ruralnih sredina, decembar 2013. godine

„Životna iskustva preživjelih – ja sam hrabra i snažna, ali ipak hoću svoja prava“

Protokol

o postupanju u slučajevima pronalaska maloljetnika u skitnji i prosjačenju“ – juni 2013

Protokol

Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, pravosudnih institucija, ustanova i nevladinih organizacija u pružanju podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Hercegbosanske županije – Kantona 10

Priručnik

Program ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja žena u ruralnim sredinama na engleskom jeziku

Publikacija

„Nove mogućnosti za život bez nasilja i diskriminacije“, „Medica“ Zenica, 2012.godina

Publikacija

„Koliko su građani/ke općine Zenica zadovoljni kvalitetom javnih usluga“, „Medica“ Zenica 2012.godina

Publikacija i plakat

„Mir u duši, mir u kući, mir u zajednici“, „Medica“ Zenica, 2011.godina

 

Druge publikacije:

 • “Uči nenasilje, živi mir”, “Medica” Zenica, 2012.godina
 • „Vidljivi, informirani, snažni“, „Medica“ Zenica, 2010.godina
 • „ Dijalogom protiv nasilja za 2011.godinu“, „Medica“ Zenica i TPO Fondacija Sarajevo, 2010.godina
 • „Mirovni kalendar za 2011.godinu“, Mreža za izgradnju mira, 2010.
 • „Vidljivi, informirani, snažni“, 2009.godina
 • “Protokol o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja” , 2010. godina
 • Publikacija “Ako se mi ne bavimo nasiljem – nasilje se bavi nama“, „Medica“ Zenica 2010.godina
 • Priručnik,“Koraci ka životu bez nasilja i diskriminacije”, „Medica“ Zenica, 2010. godina
 • “Porada koring džuvdipeske bizo thaj diskriminacija”, priručnik (“Koraci ka životu bez nasilja i diskriminacije” prevod na romski jezik), 2010. godina
 • “Dijalogom protiv nasilja”- uputsvo za trening paket, Zilka Spahić-Šiljak i Sabiha Husić, TPO Fondacija i “Medica” Zenica, 2010. godina
 • Promotivni lifleti „Dijalogom protiv nasilja“, „Medica“ Zenica u saradnji sa TPO Fondacijom Sarajevo, 2010.godina
 • Priručnik za zalagače – „Osnovno o javnom zalaganju“ – „Medica“ Zenica 2002.godine
 • Priručnik za trenere – „Opšte trenerske vještine (radionički rad)“ –„Medica“ Zenica 2002.godine
 • Priručnik za zalagače – „Osnovno o javnom zalaganju“ – „Medica“ Zenica 2003. godina
  Priručnik za trenere – „Opšte trenerske vještine (radionički rad)“ –„Medica“ Zenica 2003. godina
 • Monika Hauser – Ne prestajati počinjati – Liječnica u angažmanu za žene traumatizirane u ratu, Chantal Louis, prevod sa njemačkog na bosanski jezik, decembar, 2009. godine (naslov originala: Monika Hauser – Nicht aufhören anzufangen – Eine Ärztin im Einsatz für kriegstraumatisierte Frauen, Chantal Louis , 2008. godina)
 • „Održivi načini suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u ruralnim sredinama u Bosni i Hercegovini“, brošura, novembar, 2009. godina
 • “Budi muško – spriječi nasilje“, brošura, novembar, „Medica“ Zenica 2009. godina
 • Drugi pogled 9 „Na vrh ledenog brijega- istraživanje o spolno baziranom nasilju i nasilju nad djecom“; bosanski jezik 2008. godine
 • “Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom”, analiza, decembar, 2008. godina
 • “Za pravo na život bez nasilja i diskriminacije“, brošura, „Medica“ Zenica 2008. godina
 • “Za pravo na život bez nasilja i diskriminacije“, brošura, „Medica“ Zenica 2007. godina
 • „Nasilje u riječi i statistici“, brošura, novembar,“Medica“ Zenica 2007. godina
 • „Mediji u BiH o pojavama spolnog/rodnog nasilja“, oktobar,“Medica“ Zenica, 2007. godina – monitoring i analiza pisanja medija, 2006. / 2007. godine
 • „Zajedno mijenjamo loše navike“, brošura, „Medica“ Zenica, 2007. godine
 • „Edukacija za mlade o suzbijanju nasilja na osnovu spola/roda i o nenasilnoj    komunikaciji“, brošura, „Medica“ Zenica 2007. godine 37. „Edukacija za mlade o suzbijanju nasilja na osnovu spola/roda i o nenasilnoj    komunikaciji“, brošura, „Medica“ Zenica 2006. godina
 • „Suzbijanje nasilja na osnovu spola/roda“, brošura, „Medica“ Zenica, 2006. godine
 • Drugi pogled 8 „Multidisciplinarni pristup suzbijanju domaćeg nasilja i drugih oblika nasilja nad djecom i ženama“ – bosanski jezik, „Medica“ Zenica, 2006.godina
 • “Edukacija o domaćem nasilju i trgovini ljudima bazirana i fokusirana na jednakopravnosti spolova,” brošura, „Medica“ Zenica, 2005. godina
 • „Mobilna edukacija o ljudskim pravima i nenasilnom rješavanju konflikta“, brošura, „Medica“ Zenica 2004. godine
 • PRESS Clipping – “Medica u pisanim medijima od 1994.-2003.“ – „Medica“ Zenica, april, 2003.godine
 • Drugi pogled 7 „Metodologija rodno osjetljivog istraživanja“ – Agnes Callamard (prevod sa engleskog), „Medica“ Zenica, 2002.godine, ISBN 9958-9576-1-2
 • „PRESS Clipping i analiza pojavnosti žena u medijima“ – „Medica“ Zenica (2002. godina) 1 broj
 • PRESS Clipping – „Pojavnost žena u medijima“, „Medica“ Zenica(2002. godina) – 3 broja
 • Priručnik za zalagače – „Osnovno o javnom zalaganju“ – „Medica“ Zenica 2001.godina
 • Priručnik za trenere – „Opšte trenerske vještine (radionički rad)“ –„Medica“ Zenica 2001.godina
 • Drugi pogled 6 Priručnik trenerima za vođenje treninga za pomagače, bosanski jezik, 2001, ISBN 9958-9576-0-4
 • Drugi pogled 5 Živjeti zajedno ili živjeti odvojeno – Studija o ženskim lokalnim integrativnim organizacijama i težnja ka demokratiji u Bosni i Hercegovini, 2001, bosanski jezik ISBN 9958-9586-7-8; engleski jezik ISBN 9958-9586-8-6
 • Drugi pogled 4 Nismo naučile(i) tako smo živjele – Istraživanje o položaju Romkinja, na području općine Zenica – BiH; 2001. bosanski jezik ISBN 9958-9586-5-1; engleski jezik ISBN 9958-9586-4-3, romski jezik ISBN 9958-9586-6-x
 • Drugi pogled 3 Priručnik za pomagače i pomagačice koji rade sa žrtvama i preživjelima nasilja bosanski jezik, prvo izdanje 1999. ISBN 9958-9586-3-5; drugo izdanje 2001. ISBN 9958-9576-0-4
 • Drugi pogled 2 Ne živjeti sa nasiljem – Izvještaj o nasilju nad ženama na području općine Zenica, BiH, 1999, bosanski jezik ISBN 9958-9586-0-0; engleski jezik „ 9958-9586-1-9
 • Drugi pogled 1 Zbornik tekstova objavljenih u «Odabrale smo za Vas» tokom 1996. i 1997. godine ISBN 9958-9586-2-7
 • Lična karta “Medice” Zenica, 2001. /2002. /2003. / 2005. godine
 • “Medica” bilteni, 1996. / 1998. /2000. / 2003. godine
 • “Medica” informator «Odabrale smo za Vas» (20 brojeva tokom 1996. i 1997. godine)