Psihološko savjetovalište za žene, djecu i porodicu

Razlozi dolaska korisnika/ca u “Medicino” savjetovalište su gotovo slični razlozima i povodima smještaja u sigurnu kuću, samo što zbrinjavanje ne uključuje stacionarni smještaj i boravak u sigurnoj kući. Najučestaliji među njima su: trauma (ratna i mirnodopska), silovanje (ratno i u mirnodopskim okolnostima), porodično nasilje, posljedice trgovine ljudima, incest, razne psihološke smetnje, stres, poteškoće u razvoju djece,  vanbračno majčinstvo, izbjeglištvo, povratak, socijalna problematika…

Psihološko savjetovalište pruža sljedeće usluge:
•    Individualni i grupni terapijski rad
•    Savjetovanje
•    Porodičnu terapiju
•    Terapijski rad sa djecom
•    Rad sa muškim članovima porodice kroz porodičnu sistemsku terapiju
•    Rad sa nasilnim partnerima / počiniteljima nasilja

Savjetovalište radi svakim radnim danom od 08:00-18:00h.

Psihološkom savjetovalištu “Medice” Zenica se u proteklih 26 godina obratilo 7 443  osoba.

Ukupan broj terapijskih sesija održanih sa ženama, djecom i muškarcima za proteklih 26 godina iznosio je 26 466, od toga 853 terapijske sesije sa korisnicima – muškarcima.

U periodu od januara do decembra 2018.godine u psihološkom savjetovalištu “Medica” Zenica po prvi put su se obratile ukupno 93 osobe, a ukupan broj terapijskih tretmana / sesija je iznosio 189 sesija.