news, vijesti

Predstavljanje revidiranog Protokola

Dana, 2.2.2021.godine u Udruženju “Medica” Zenica, ordržan je sastanak povodom predstavljanja revidiranog Protokola o saradnji u pružanju podrške i pomoći u zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici i zajednici i prevenciji nasilja. Protokol, čiji je inicijator “Medica” Zenica u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, predstavljen je predstavnicima Centara za socijalni rad iz više općina i gradova Zeničko-dobojskog kantona, članovima Koordinacionog tijela, direktorima i osobama zaduženim za rad na predmetima nasilja i pripadnicima policije. Cilj Protokola je da se predstavi u loklanim zajednicama u ovom kantonu kako bi i zajednice učestvovale u podršci i zbrinjavanju žrtava nasilja.
Protokol je prvi put potpisan prije deset godina i predviđa modele saradnje, zbrinjavanja ali i način finansiranja Sigurnih kuća. Revidirani Protokol je usklađen sa odredbama Istanbulske konvencije i Zakona o zaštiti od nasilja u Federaciji za vrijeme pandemije, te mogućnosti da žrtve zatraže pomoć direktno u Medici Zenica.
“Vidjeli smo da Sigurna kuća nije lako dostupna svim žrtvama nasilja, koje trebaju taj oblik zbrinjavanja, zbog čega se i radila izmjena Protokola. Željeli smo omogućiti da, ne samo centri za socijalni rad i policija mogu zbrinuti žrtve u Sigurnu kuću, nego i da stručni tim Medice, koji radi već tri decenije, ima mogućnost da napravi procjenu te da zbrine žrtve, kazala je direktorica Medike Dr. sci. Sabiha Husić.
Potpisivanjem protokola o saradnji, omogućio je finansiranje Sigurne kuće u Zenici, za koju Zeničko-dobojski kanton u skladu sa protokolom, je predvidio finansiranje. “Zeničko-dobojsko kanton je među prvima u Federaciji koji u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici te u skladu sa primjenom Istanbulske konvencije finansira u iznosu od 30 procenata sigurnu kuću, izjavio je Edin Arnaut, pomočnik kantonalne ministrice za rad.
“Zamislite kada majka dođe da prijavi sina jedinca, sigurno ga prijavi u najblažem obliku,” kazala je Nihada Gondžo, direktorica Centra za socijalni rad Vareš.
Direktorica Medice je naglasila da žene moraju imati mjesto gdje mogu otići i gdje će se osjećati zaštićeno, te da je dužnost svakog građana da poštuje zakon i prijavi nasilje.