Vijesti

Projekt ” Rodno odgovorno budžetiranje za sigurna skloništa u Bosni i Hercegovini”

Projekt „Rodno odgovorno budžetiranje za sigurna skloništa u Bosni i Hercegovini“ će u naredna dva mjeseca provoditi „Udružene žene“ Banja Luka u partnerstvu sa još 9 nevladinih organizacija na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, među kojima je i Medica Zenica.

Planirane aktivnosti će se implemetirati u okviru UNIFEM-ovog subregionalnog programa „Rodno odgovorno budžetiranje u jugoistočnoj Evropi – unapređenje rodne jednakosti i demokratskog upravljanja kroz povećanje transparentnosti i odgovornosti“.
Ovim projektom grupa od 10 nevladinih organizacija želi utvrditi visinu sredstava koja se za ovu namjenu planiraju u budžetima lokalnih zajednica i centara za socijalni rad u Banja Luci, Bihaću, Prijedoru, Modriči, Tuzli, Bijeljini, Zenici, Višegradu, Mostaru i Trebinju, potom u kanotnalnim budžetima ministarstava koja se bave socijalnom politikom u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kao i u federalnom Ministarstvu za rad i socijalnu politiku.
Cilj ovog projekta je osigurati sistemsko finansiranje sigurnih kuća u cijeloj Bosni Hercegovini sredstvima iz javnih budžeta na svim nivoima u BiH.