Vijesti

Prezentovani rezultati projekta „Održivi načini suzbijanja rodno zasnovanog nasilja“ kroz ekonomsko osnaživanje i psihosocijalnu edukaciju

Prezentacija rezultata Modna revija 1
Prezentacija rezultata Modna revija 1

I ove godine je  Medica Zenica u okviru globalne  kampanje je  imala niz aktivnosti u partnerstvu sa nevladinim organizacijama, ustanovama i institucijama, građanima a jedna od tih aktivnosti je i prezentacija rezultata Projekta „Održivi načini suzbijanja rodno zasnovanog nasilja“ gdje zajedno sa korisnicama ovog projekta, ali i partnerima, prijateljima i gostima  je  obilježen i  Međunarodni dan ljudskih prava.

U protekle četiri godine pomenutim obukama u mjesnim zajednicama: Briznik, Arnauti, Vrselje, Lokvine, Begov Han, Babino, Orahovica, Smajići, Kolići i Starina prisustvovalo  je 198  polaznica.  Nakon završenih  kombinovanih edukacija, ekonomskog i psiho-socijalnog osnaživanja, svih 198 žena i djevojaka su dobile certifikate koji su upisani u radničke knjižice, a time su dobile veće mogućnosti za samozapošljavanje ili zapošljavanje. Već četvrtu godinu “Medica” Zenica uspješno realizuje projekat „Održivi način suzbijanja rodno zasnovanog nasilja“ kroz ekonomsko osnaživanje i psihosocijalnu  edukaciju za žene i djevojke.

Žene i djevojke su u sklopu ovog programa prisustvovale i edukativno-terapijskim radionicama koje je organizovala „Medica“ Zenica.Cilj edukativno-terapijskih radionica je psihološko osnaživanje, razgovor i upoznavanje o pojavama i posljedicama rodno zasnovanog nasilja, o položaju žena, o ravnopravnosti spolova, o životu na selu, mogućnostima za sticanje naobrazbe kao i o tome šta za njih znači biti korisnicom ovakvog jednog projekta koji se realizuje u njihovoj lokalnoj zajednici.

U 2012. godini 50 žena i djevojaka iz Smajića, Kolića i Starine će dobiti novu prekvalifikaciju, koja može biti prilika i za naredne korake ekonomskog osnaživanja ovih polaznica, ali i aktivizma u oblasti zalaganja za ženska ljudska prava i sticanja neovisnosti u organizaciji kako vlastitog života, tako i života u svojoj porodici i zajednici. Dok je  47 učesnika/ica iz Zenice, Kaknja i Visokog završili edukacije u edukativnom centru “Medice” Zenica. Tako je u 2012 godini podržano 19 osoba  kroz setove osnovne opreme za pokretanje malog biznisa (krojenje, šivanjanje, tapaciranje, frizerski i manikerski zanat): 5 osoba podržano za krojenje/šivanje, 5 osoba podržano za tapaciranj, 9 osoba podržano za frizerski kurs  i manikuru.

U subotu 08.12.2012. godine  proglašen je najuspješnija pretoćena ideja u  prijedlog biznis plana  za “Šivanje nesesera i pernica sa motivim Zenice i sela Orahovica“, isti je podržan u vrijednosti od 2000,00 KM. Dobitnica sredstava za realizaciju biznis plana je Lužić Amila-iz Orahovice.

Grupe žena i djevojaka iz 3 ruralne sredine ( Smajići, Kolići i Starina) biće podržane paketima opreme kako bi nastavile sa  aktivnostima u 2013.godini u oblasti krojena, šivanja i tapaciranja. Imenovane kontakt osobe za svaku ruralnu, a na osnovu pokazanog interesovanja, stećenih znanja i vještina, te pisanja projekta kako dalje nastaviti rad u  sredinama u kojim žive.

Dugogodišnje iskustvo naših instruktorica i entuzijazam djevojaka i žena polaznica obuka, omogućili su da  prezentaciju rezultata obogatimo sa modnom revijom tokom koje su predstavljeni  različiti odjevni  modeli  za žene i djecu. Polaznice obuka u Medici Zenica i ruralnim sredinama  koje  su pokazale  svoje znanje, vještine, kreativnost i umijeće u šivanju odjevnih predmeta i torbi ali i pravljenju različitih frizura a koje su naučile uz pomoć i podršku instruktorica Medice Zenica. Da nije  zaboravljena i kreativnosti djece, vidjelo se  prezentacijom nakita koji su  nosili  modeli tokom revije  izrađeni vrijednim rukama djece iz Dječijeg dnevnog centra Medice Zenica uz pomoć odgajateljica.  Koreografiju  Medicine modne revije pripremila vrijedna  saradnica Medice Zenica diplomirana socijalna pedagoginja  Lejla Heremić.

Osvrt na određena dostignuća „Medica“ Zenica tokom 2012. godine.

Medica Zenica, 20 godina  prati potrebe žrtava traume i nasilja  kao i zajednice i pokušava na njih odgovoriti kako pojedinačno tako i u saradnji sa  nadležnim ministarstvima, institucijama, ustanovama, nevladinim i međunarodnim organizacijama, korisnicama i korisnicima.  U 2012 god. pored redovnih aktivnosti, želimo naglasiti i za nas posebno značajne rezultate,kao sto su:

·        Uspostavljanje institucionalne mreže za podršku žrtvama/ svjedocima  u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih dijela u SBK, a po motodologiji prve uspostavljene Institucionalne Mrže na području ZDK.

·        Primjer uspostavljenih institucionalnih mreža u ZDK i SBK je prepoznat i izvan BiH. Predstavnica Medice Zenica  je imalo mogućnost da razvijenu metodologiju, kao i  multidisciplinarni pristup koji kreira istu atmosferu i isti pristup prema žrvama/svjedocima prije svjedoćenja, u toku , kao i poslije svjedoćenja putem institucionalnih mreža predstavi na konferenciji u Velikoj Britaniji.

·        Također, Medica Zenica je u partnerstvu sa Kantonalnim sudom Zenica i NVO Izvor iz Prijedora, predstavila uspostavljene institucionalne mreže  navedena 2 kantona u Prištini i Đakovici na Kosovu.

·        Primejrom dobre prakse  ZDK i SBK, Medica Zenica je započela proces uspostavljanja institucionalnih mreža, po istoj metodologiji u Unsko- Sanskom kantonu i Regiji Banjaluka.

·        Medica Zenica je prezentirala primjer dobre prakse   ZDK uspostavljanjem modela sufinansiranja pomoći i podrške žrtvama nasilja tokom zbrinjavanja u sigurnu kuću,  na tematskim sjednicama za parlamentarce i parlamentarke FBiH.

·        Medica Zenica  je učestvovala u analizama i pisanju amandmana za Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, koji je usvojen 27.11.2012. godine.WOMEN za centralnu i jugoistočnu Evropu.

·        Predstavnica Medice Zenica je imenovana u savjetodavnu grupu UN

A zahvalnice su primili:

Hazić Nedim, Zahvalnica za podršku  i doprinos u  realizaciji projekta  u selu Kolići

Halilović Sead, Zahvalnica za podršku  i doprinos u  realizaciji projekta  u selima Smajići, Kolići, Starina

Zahvalnica za saradnicu “ Medice“ Zenica, Mujesiri Čuruković instruktorica „Medice“ Zenica, za dugogodišnji posvečen rad, i nesebično  prenošenje znanja i vještina u oblasti krojenja i šivanja.