Vijesti

Prezentacija rezultata i dostignuća “Medice” Zenica

“Medica” Zenica u okviru 16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja prezentirala rezultate i dostignuća u tekućoj godini. Bila je to prilika da se zahvali svim partnerima koji su podržavali rad “Medice” Zenica u 2018. godini.