Pravno savjetovalište

Pravno savjetovalište „Medice“ Zenica dostupno je ženama i djevojčicama koje su zbrinute u Sigurnoj kući, ali je otvoreno i za ostale osobe koje se žele upoznati sa svojim pravima i kojima je neophonda pravna podrška.

Razlozi obraćanja u Pravno savjetovalište su:

  • Nasilje nad ženama
  • Nasilje u porodici i porodična problematika
  • Pravno savjetovanje i podrška u podnošenju zahtjeva za status posebne kategorije civilne žrtve rata