Pravno savjetovalište

Prateći potrebe klijenata/ica „Medica“ Zenica je u januaru 2013. godine, svoje kapacitete proširila i sa Pravnim savjetovalištem, a kako bi se klijentima/cama pružila sveobuhvatna pomoć i podrška.

Razlozi obraćanja Pravnom savjetovalištu su raznovrsni:

  • pitanja alimentacije
  • nasilje u porodici
  • porodična problematika
  • upis u matičnu knjigu rođenih
  • zdravstveno osiguranje
  • utvrđivanje očinstva
  • podjela bračne stečevine
  • oduzimanje poslovne sposobnosti
  • problemi oko viđanja djece nakon razvoda braka

Pored direktnog rada sa klijentima/cama koji/e su se obraćali u Pravno savjetovalište, radilo se također i na davanju komentara i amandmana na Zakone i podzakonske akte u skladu sa problematikom koje su se zakoni doticali. Pravno savjetovalište Medice Zenica dostupno je i klijenticama koje su smještene u Sigurnoj kući, ali i onima koji to nisu a imaju potrebu za pravnim savjetovanjem usljed različitih pravnih procesa i procedura sa kojima se susreću.

U periodu januar – decembar 2018. godine u Pravno savjetovalište prvi put se obratilo 34 osobe (11 žena i 2 muškarca) sa kojima je urađeno 49 savjetodavnih sesija.