Vijesti

Poziv na javnu raspravu / finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima

Poziv
Poziv

Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar Vas pozivaju na javnu raspravu KA BOLJIM RJEŠENJIMA SIGURNIH KUĆA U FEDERACIJI BIH –FINANSIRANJE I OSNIVANJE u ponedjeljak 21.12.2015. godine u 15.30 sati u hotelu Courtyard by Marriott Sarajevo. Na javnoj raspravi koju moderira Saša Gavrić ispred Sarajevskog otvorenog centra govore Sabiha Husić, direktorice “Medice” Zenica, Fatima Bećirović -Vive žene Tuzla i Predstavnici/e Vlade FBiH.

Usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH stvoreni su uslovi za sistemsku borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Zakon u članu 35. predvidio je i uslove za finansiranje sigurnih kuća za privremeni smještaj žrtava nasilja. Federacija BiH od usvajanja zakona pa do danas nikada nije ispunila zakonsku obavezu sufinansiranja sigurnih kuća u iznosu od 70%. 2015. godine Vlada FBiH je zaključila da odredba iz člana 35. nije jasna. Umjesto da traži tumačenje ove odredbe, Vlada je odlučila da pristupi izmjenama i dopunama ovog zakona. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH usvojen je 2. decembra 2015. na Predstavničkom domu PFBiH te je upućen u javnu raspravu. Predložene izmjene zakona predviđaju da sigurne kuće moraju imati status ustanove. Kako bi se zastupnici/e, delegati/kinje, stručna javnost i svi/e zainteresovani/e upoznali/e sa ovom problematikom, Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar odlučili/e su se da organizuju ovu javnu raspravu.