Uncategorized

Potpisan Protokol

„MEDICA“ ZENICA I ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON LIDERI U ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA U PORODICI I ZAJEDNICI
Zajedničkim radom Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Medice Zenica, te uz podršku Britanske ambasade u BiH, danas je potpisivanjem Protokola o međusobnoj saradnji u pružanju zaštite, podrške, pomoći i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i zajednici i prevencija nasilja – Zeničko-dobojski kanton, napravljen prvi korak ka održivosti specijaliziranih usluga za žrtve nasilja u porodici i zajednici.
Protokol je usaglašen sa Zakonom o zaštiti od nasilja FBiH i Istanbulskom konvencijom- Konvencija Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Kroz jasne procedure omogućava se brza, jasna, efikasna pomoć, podrška i zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici i zajednici.
Potpisnici Protokola su:
– Premijer Vlade ZDK
– Ministasrtvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK
– Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK
– Ministarstvo zdravstva ZDK
– Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK
– Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i
– Udruženje „Medica“ Zenica