news, vijesti

Podrška UN Women sigurnim kućama u BiH

Pandemija COVID-19 koja je pogodila čitav svijet naročito je uticala na one najranjivije kategorije našeg društva, među kojima su žrtve rodno zasnovanog i porodičnog nasilja.

Pojava pojačanog nasilja tokom pandemije nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu, te iako su organizacije civilnog društva, rodni mehanizmi i donatori prepoznali ovaj problem i pokušali da se ponašaju u skladu sa tim, činjenica je da se upravo od gore pomenutih organizacija očekuje najveća podrška.

Takođe, utvrđeno je da se finansijski status sigurnih kuća, koje nisu adekvatno regulisane ni u uobičajenim okolnostima, dodatno pogoršao tokom krize. To je bilo posebno vidljivo tokom početnog perioda pandemije kada je bilo neophodno obezbjediti redovnu hranu, odjeću, zalihe lijekova, dezinfekciju, zaštitnu odjeću i prilagoditi prostorije za izolaciju ili karantin.

UN Women prepoznao je ovu problematiku na način da je za osam organizacija koje u svom sastavu imaju i sigurnu kuću, finansirao aktivnosti u okviru projekta „Podrška sigurnim kućama i žrtvama rodno zasnovanog nasilja u vrijeme COVID-19“, čiji glavni cilj je da bude dodatna podrška organizacijama civilnog društva koje vode sigurne kuće i podržavaju žrtve rodno zasnovanog i porodičnog nasilja tokom pandemije.

Ovaj projekat podrazumijeva direktnu podršku sigurnim kućama u vidu grantova kroz koje je svaka sigurna kuća planirala sredstva za ono što im je najneophodnije (zamjena stolarije, rekonstrukcija dotrajalih kupatila, kupovina namještaja i aparata, organizacija psiholoških radionica, renoviranje dijela sigurne kuće radi proširenja prostora za provođenje radno okupacione terapije, izgradnja izolatorijuma i slično).

Pored toga, u okviru projekta je provedeno i istraživanje koje se odnosi na institucionalnu podršku sigurnim kućama u vrijeme pandemije COVID-19, kao i dvodnevna radionica sa predstavnicama svih osam sigurnih kuća u BIH u cilju razvoja seta preporuka za poboljšanje institucionalnog i državnog odgovora na podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja u vrijeme pandemije.

Jelena Mišić, direktorica udruženja građana „Budućnost“ nosioca projekta, ističe da je važnost jednog ovakvog projekta nemjerljiva, naročito ako se uzme u obzir da je rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici doživjelo svojevrsnu ekspanziju koja je zahtijevala dodatnu podršku onima koji štite žrtve nasilja.

„UN Women je međunarodna organizacija sa kojom mi kao udruženje, ali i ostalih sedam organizacija partnera u projektu, sarađujemo uspješno dugi niz godina. Njihova nesebična podrška izgradnji boljeg društva, društva u kojem neće biti nasilja i u kojem će žene biti poštovane, imati jednaka prava i u kojem neće biti diskriminisane ni po kom osnovu, a naročito rodnom, još jednom je došla kada smo je svi nekako najviše trebali i na čemu smo im svi veoma zahvalni. Nasilje nad ženama se povećalo tokom pandemije i činjenica da je to prepoznato kao važan problem od strane UN Women-a daje nam snagu da uspješno radimo i dalje“, rekla je Mišić.

„Ova podrška je bila posebno važna u jačanju materijalno-tehničkih kapaciteta Sigurne kuće,“ izjavila je direktorica „Medice“ Zenica, Dr. sci. Sabiha Husić.

 

Projekat „Podrška sigurnim kućama i žrtvama rodno zasnovanog nasilja u vrijeme COVID-19“ zajedno realizuju organizacije „Budućnost“ Modriča, „Fondacija lokalne demokratije“ Sarajevo, „Lara“ Bijeljina, „Medica“ Zenica, „Udružene žene“ Banjaluka, „Vive žene“ Tuzla, „Žene sa Une“ Bihać i „Žena BiH“ Mostar.