Vijesti

Počela kampanja “Glasajte za žene”

Dana 19.07.2012.godine u Sarajevu predstavljena kampanja ”Glasaj za žene” koju će u naredna tri mjeseca zajedno provoditi ”Ženske grupe BiH”, odnosno dvadeset i tri partnerske organizacije iz 14 gradova Bosne i Hercegovine.

Kako bi što efikasnije doprinijele položaju žena u politici, te posebno senzibilizirale mlade političare i političarke za rodna pitanja, ali i posebnu pažnju posvetile ženskom glasačkom tijelu u ruralnim sredinama, organizacije su ujedinile snage i projektne aktivnosti proizašle iz četiri srodna projekta koja podržavaju Švicarska razvojna agencija (SDC),Kvinna till Kvinna Švedska, Rosa Luxemburg za jugoistočnu Evropu, te Fond otvoreno društvo BiH.

U okviru kampanje, ali i narednih 15 mjeseci kroz četiri projekta održat će se niz aktivnosti:radionice za mlade političare i političarke o upoznavanju pristupa rodno-osjetljivih politika djelovanja, dok će najbolji biti odabrani za Političku akademiju koju će pohađati od septembra do decembra 2012. i učestvovati u nacrtu Gender akcionog plana u saradnji sa lokalnim partnerima. “Posebna važnost ovog projekta jeste povezivanje ženskog biračkog tijela, edukacija mladih političara i političarki, i organizacija njihovog direktnog dijaloga sa glasačima i glasačicama”, istakla je Zilka Spahić-Šiljak, program mendžerica TPO Fondacije.

Predstavljajući planirane aktivnosti ispred ”Medice” Zenica, direktorica mr.sci.Sabiha Husić je istakla da će se pored edukacije mladih političara/ki, u isto vrijeme odvijati i edukacija preko 2000 žena u ruralnim sredinama kako bi se osiguralo njihovo aktivnije učešće u javnom i političkom životu, posebno u kontekstu predstojećih izbora. “U 50 ruralnih sredina dovest ćemo u direktan dijalog izabrane političare/ke sa glasačima/icama kako bi bolje razumjeli i njihove potrebe”, najavila je Husić.

Ispred udruženja ”Udružene žene” Banja Luka, Nada Golubović je istakla da je ovaj zajednički iskorak partnerskih organizacija važan za budući način saradnje i provođenja aktivnosti koje imaju zajedničke ciljeve. “Posebno se ponosimo činjenicom da su se glavne akterke civilnog društva ujedinile u nastojanjima da unaprijede poziciju žena u politici, istovremeno djelujući kroz edukaciju, lobiranje i kampanju”, naglasila je Golubović.

Pored toga održat će se dvodnevne edukacija za mlade žene iz ruralnih sredina kako bi ih se osnažile za pripremu vlastitog biznisa, a najbolji biznis planovi u svakom gradu će biti finansijski nagrađeni. Partnerske organizacije će također raditi na osnaživanju vlastitih kapaciteta za uključivanje u debatu o ustavnim promjenama.

Kampanju Ženske grupe BiH provode: TPO Fondacija Sarajevo, “Udružene žene” Banja Luka, Helsinški parlament građana Banja Luka, “Medica” Zenica, “Horizonti” Tuzla, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, “Lara” Bijeljina, Fondacija “CURE” Sarajevo, “Budućnost” Modriča, “Most” Višegrad, “Ženski centar Trebinje, “Prava za sve” Sarajevo, “Forum žena” Bratunac, “Duvanjke” Tomislavgrad, “Udruženje građana” Bosansko Grahovo, “Krajiška suza” Sanski Most, “Forma F” Mostar, “Žene ženama” Sarajevo, “Glas žene” Bihać, “Vive žene” Tuzla, “Kult” Sarajevo, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, “Perpetuum Mobile” Banja Luka.