Vijesti

Pjesmica

Medica
Medica

U njoj sam sigurna i zaštićena

Od okrutnih ruku svijeta spašena

Sva ljubav i podrška

I snaga psihološka.

To mi pruža Medica,

Moja porodica velika. 

Topli obrok,

Miran san,

Veseo i sretan dan.

Uz Medicu nikad nisi sam 

Uz Medicu sam dijete ljubavi,

I poslije nje sam

Čovjek pravi