Vijesti

Parlamentarke i parlamentarci Konzervativne partije Velike Britanije posjetili “Medicu” Zenica

U periodu od 02.-03.08.2014. godine gosti „Medice“ Zenica bili  su 20 parlamentaraca i parlamentarki Konzervativne partije Velike Britanije. Posjetom Medici Zenica željeli su podržati dosadašnji rad Medice Zenica i pružiti podršku u izgradnji  Resursno-konsultativnog centra za ranjive kategorije, žrtve ratnog silovanja i seksualnog nasilja, djecu rođenu iz silovanja (sada odrasle osobe) i njihove porodice, te tako utjecati da se smanji transgeneracijiski prenos traume u bosansko-hercegovačkim porodicama i društvu.

Tokom boravka u Medici  željeli su i primjerom pokazati kako se može podržati rad nevladinih organizacija koje rade za opće dobro kao što je Medica Zenica te su konkretnim radom    u sigurnoj kući to i pokazali.

Parlamentarci i parlamentarke Konzervativne partije Velike Britanije, su sa medijima podijelili informacije o tome šta ih je motivisalo da se uključe u ove aktivnosti i dođu i podrže „Medicu“ Zenica. Parlamentarcima i parlamentarkama, tom prilikom pridružio  se i premijer ZDK, Munib Husejnagić, direktorica Stručne službe Vijeća i Gradonačelnika Brajić Dževdana kao i prijateljice i prijatelji Medice Zenica.