Vijesti

Okrugli stol „Gdje su ženska prava danas u Bosni i Hercegovini“

U povodu 8.Marta Međunarodnog dana žena, „Medica“ Zenica je 07.03.2017. organizovala okrugli stol pod nazivom „Gdje su ženska prava danas u Bosni i Hercegovini“. Cilj održavanja okruglog stola je bio da se kroz aktivno učešće i diskusiju sagledaju ženska ljudska prava u Bosni i Hercegovini iz današnje perspektive, postignuti uspjesi kao i koji su glavni izazovi i kako se sa njima suočavamo. Prisutnima su se obratili i o temi govorili Lillian Wahl-Tuco, službenica za ekonomske poslove Američke ambasade u Sarajevu, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, gdin.Nurđehan Šahinović, Dževdana Brajić, direktorica Stručne službe gradskog vijeća i Gradonačelnika, Azra Moćević, direktorica Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona i mr.sci. Sabiha Husić, direktorica „Medice“ Zenica.