Vijesti

Održani koordinacioni sastanci

Od 09.05.2013. godine do 16.05.2013. godine u Općinama Doboj Jug, Usora, Visoko, Kakanj i Vareš su održani Koordinacioni sastanci a po modelu koji je uspostavljen u Općini Zenica. Na sastancima koji su održani u navedenim općinama bili su prisutni predstavnici centara za socijalni rad/službi za društvene djelatnosti, policijskih uprava, općina, škola, zdravstvenih institucija i nevladnih organizacija. Učesnici sastanaka su razgovarali i o problemima sa kojima se susreću u radu, ali i o dobrim praksama i saradnji svih institucija i organizacija koje se bave nasiljem u porodici i zajednici.

Proces uspostavljanja Koordinacionih tijela i održavanje redovnih sastanaka je jako važan za prevenciju i direktnu asistenciju žrtvama nasilja. Predstavnici općina u kojima su se održavali sastanci će u svojim općinama inicirati uspostavljanje Koordinacionog tijela koje treba da bude aktivno, efikasno i operativno, te da prati potrebe žrtava nasilja. Učesnici su upoznati sa Obrascem koji omogućava pregled poduzetih intervencija prema žrtvama nasilja od strane svih nadležnih aktera, a koji se od 2011.godine  primjenjuje u Općini Zenica.

Na sastancima je dogovoreno da se razmisli i o aktivnostima za 16 dana aktivizma koji se obilježava od 25.11.2013. godine do 10.12.2013. godine, a s ciljem podizanja svijesti građana o različitim oblicima nasilja. Svi učesnici su podržali formiranje Koordinacionog tijela u njihovim općinama, te izrazili veliko zadovoljstvo i spremnost za održavanjem narednih sastanaka.