Vijesti

Održana trodnevna edukacija za žene i djevojke iz 20 ruralnih sredina

U periodu od 19. – 21.06.2013 godine, „Medica“ Zenica je na Vlašiću održala trodnevnu edukaciju za žene i djevojke iz 20 ruralnih na teme iz oblasti ženskih prava  i političke participacije žena.

Učesnice radionica, njih 43, su predstavnice 20 ruralnih sredina (Briznik, Arnauti, Lokvine , Vrselje, Orahovica , Babino, Drugavci,  Begov Han, Kolići, Smajići, Starina, Jastrebac, Vukotići, Šerići, Bistrica, Kovači, Janjići,Vranduk , Zabrce i Stranjani ) u kojima se u proteklih  5 godina odvijala obuka za krojenje/šivenje/tapaciranje, frizerski kurs i edukativno – suportivne radionice s ciljem ekonomskog i psihološkog osnaživanja žena iz ruralnih sredina. 

Tokom posljednjeg dana edukcaije, poseban fokus je stavljen na participaciju žena u procesima donošenja odluka, te je predstavnica Općine Zenica, gđa. Dževdana Brajić, prezentirala procedure održavanja izbora u mjesnim zajednicama I  kako se žene i djevojke mogu kandidovati za pozicije u Odborima mjesnih zajednica. 

Tokom dvodnevne edukacije naglašeno je da se žene moraju vise aktivirati u lokalnoj zajednici kao i međusobno, te da moraju biti samosvjesne, jake i da ih ne obeshrabruju negativni komentari zajednice, već naprotiv trebaju ju pokazati zajednici da su dovoljno jake I da negativni komentari ne utiču na njih. 

„Da sam bila pozvana na ovu edukaciju prije pohađanja kursa u mom selu, ne bih imala hrabrosti da pristanem da idem, jer kod nas u selu odmah svi pitaju kud’ ćeš tamo, šta ćeš tamo. A nakon završetka kursa dobila sam novu snagu i samopouzdanje.“, rekla je jedna učesnica radionice.

Po završetku, edukacije žene i djevojke iz ruralnih sredina će prenijeti naučena znanja u svojim sredinama.