Vijesti

Održana dvodnevna radionica za nastavak izrade lokalnih gender akcionih planova

U periodu od 24.-25.06.2013.godine, Udruženje „Medica“ Zenica i Udružene žene Banja Luka u okviru projekta „Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici“ održale su dvodnevnu radionicu za partnerske organizacije, predstavnike općinskih komisja za ravnopravnost spolova i mlade koji su završili Političku akademiju, a u cilju nastavka rada na izradi lokalnih gender akcionih planova u općinama/opštinama Bihać, Bijeljina, Bosansko Grahovo, Bratunac, Ilidža Laktaši, Grad Mostar, Sanski Most, Tuzla, Zenica.

Tokom dvodnevne radionice prezentirane su dosada poduzete aktivnosti u gore navedenim lokalnim zajednicama, te je predsjedavajući Vijeća Općine Zenica, Nebojša Nikolić, predstavio Korake i procedure do usvajanja lokalnog Gender akcionog plana. Također, dogovorene su naredne aktivnosti po pitanju usvajanja lokalnih Gender akcionih planova i kampanje za promociju Gender akcionih planova.