Vijesti

Obilježavanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

“Medica” Zenica u saradnji sa partnerima i Općinom Travnik obilježila 16 dana aktivizma i prezentovala rezultate projekta “Senzitivni i kreativni preventivni pristupi koji uključuju mlade u eliminaciju rodno zasnovanog nasilja” u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju”.