Misija

Sveobuhvatni rad sa preživjelima traume i nasilja. Radom želimo doprinijeti smanjenju nasilja i diskriminacije žena i djece, te postići veću ravnopravnost u porodici i društvu.