Vijesti

„Medicu“ Zenica posjetili predstavnici i predstavnice Turske razvojne agencije TIKA

Dana 21.10.2015.godine „Medicu“ Zenica su posjetili  predstavnici i predstavnice Turske razvojne agencije TIKA koja je podržala adaptaciju Edukativnog centra „Medice“ Zenica kao i nabavku kompletne opreme za obuke krojenja, šivanja i tapaciranja. U posjeti su bili: gđa Kȕbra Kaçar, zamjenica direktora TIKE u BiH, gđa. Elma Zametica, asistentica/prevoditeljica, g. Emir Kokor, građevinski inžinjer i g. Jasmin Šojko, asistent/prevodilac.