Medicinsko zbrinjavanje

U proteklih 26 godina broj svih vrsta pregleda  i usluga u svim segmentima medicinskog
zbrinjavanja je 108 821.

Od januara 2008. godine do danas medicinski pregledi za žene i djecu smještene u sigurnoj
kući  se obavljaju besplatno u Kantonalnoj bolnici Zenica, zahvaljujući poptisanom Protokolu
između “Medice” Zenica i Kantonalne bolnice Zenica.

Od  1993. do 2006. godine  u okviru “Medicine” ambulante   pružani su opći, ginekološki i
internistički pregledi:

Broj ginekoloških pregleda i usluga uključujući i rad savjetovališta  je 64.687.
Broj pregleda i usluga opće prakse  je 12.773.
Broj internističkih pregleda i usluga je 5.384.

U isto vrijeme medicinski tim je  obavljao  preglede na terenu, a posebno u ruralnim sredinama
zahvaljujući pokretnoj ambulanti „Marta“.