Vijesti

“Medica” Zenica potpisala je sporazume o saradnji sa srednjim školama u Kantonu 10

30. maja 2017. godine “Medica” Zenica i Udruženje građana Grahovo su u saradnji sa Ministarstvom nauke, obrazovanja, kulture i sporta Kantona 10 održali sastanak koji je prisustvovao predstavnik – viši saradnik Ministarstva znanosti, obrazovanja, kulture i sporta Kantona 10 kao i direktori srednjih škola sa područja Kantona 10. Aktivnosti koje su uključene u projekat prezentovane su na sastanku, a kao rezultat toga potpisan je sporazum o saradnji. Projekat podržavaju UN Women u Bosni i Hercegovini.