news, vijesti

MEDICA URUČILA CERTIFIKATE UDRUŽENJU “ZEHRA” IZ RIČICA

Čak i tokom restrikcija 2020. godine izazvanih pandemijom COVID-19, “Medica” Zenica je ponudila ekonomsko i psihološko jačanje žena u ruralnim sredinama i doprinijela pozitivnoj promjeni jednom Udruženju žena iz Ričica.Udruženje iz Ričica koje postoji sedam godina, da bi nastavilo dalji rad, 2020. godine, re-registrovalo se i preimenovalo u Udruženje žena “Zehra”.“Zehra je bila jedna divna osoba koja je redovno dolazila na kurseve, ali na žalost nije dočekala da završi kurs. Njen život se ugasio,” izjavila je Nasiha Kadrić, predsjednica Udruženja žena “Zehra”.Ekonomsko osnaživanje je jedan od servisa „Medice“ Zenica koji decenijama pomaže ženama da dođu do sigurnijeg života.  “Na jedan inovativan način nastojimo pomoći ženama da potraže posao i da svojim radom u kući obezbijede sebi osnovna finansijska sredstva za život,” izjavila je direktorica Medice, Dr. sci. Sabiha Husić.

Predsjednica Udruzenja zena “Zehra”, Nasiha Kadric.

Donacija sredstava “Medice” Zenica, i tri mjeseca intenzivnih kurseva iz šivanja i krojenja uz poštivanje restriktivnih mjera, doprinijela su ekonomsko osnaživanje iz ruralnih sredina ženama zbog čega je godinu dana kasnije “Medica” Zenica uručila certifikate ženama iz Udruženja “Zehra”.

“Mnogo nam je ovo pomoglo da nastavimo rad i da se uvežemo sa drugima. Neke žene su šile maske i na taj način zarađivale,” kazala je Nasiha Kadrić, predsjednica Udruženja žena “Zehra”.

“Oduvijek smo željele da se bavimo šivanjem. Nismo željele da ovisimo o drugima, već da same znamo sebi sašiti nesto ili skratiti. Prvi put kada smo se obratile Medici, zakasnile smo za apliciranje sredstava. Naredne godine smo dobile poziv koji će nama donijeti mnogo pozitivnih promijena,” izjavila je Ferida Cogo, zamjenica predsjedinka Mjesne zajednice “Ričice” i jedna od osnivačica Udruženja žena “Zehra”.

Nakon obuka rukotvorine koje su nastale vrijednim radom, trudom i zalaganjem žena kako na selima tako i u edukativnom centru „Medice“ Zenica, uvijek se mogu izložiti u Osnaženom čudotvornom kutku „Medice“.