news, vijesti

Lord Ahmad od Wimbledona u posjeti

Lord Ahmad od Wimbledona, specijalni izaslanik britanskog premijera za sprečavanje seksualnog nasilja u konfliktu, u delegaciji sa britanskim ambasadorom Matthew Field, posjetio je danas „Medicu“ Zenica gdje se susreo i razgovarao sa preživjelim silovanje i seksualno nasilje u ratu u BiH i direktoricom Dr. sci. Sabihom Husić. Lord Ahmad je iskazao poštovanje prema prezivjelima, Dr. Sabihi Husić i Medici Zenica.

Istakao je važnost da se govori o silovanju i seksualnom nasilju i čuju iskustva preživjelih. Naglasio je važnost rada „Medice“ Zenica na ohrabirvanju i osnaživanju preživjelih silovanje i seksualno nasilje da progrovore i razrade svoja traumatska iskustva što doprinosi prevenciji seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama. Direktorica Husić je još jednom poentirala da silovanje i seksualno nasilje je najjeftinije oruđe rata koje ostavlja dugotrajne posljedice na preživjele, porodice i zajednicu.