KONTAKT

[vc_featured_box heading_text=”Menadžment” content_text=”Telefon: +387 32 463 930

Telefax: +387 32 463 924

E-mail: medica1@bih.net.ba” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#2ecc71″ graphic_shape=”circle” css=”.vc_custom_1614249249656{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}”]

[vc_featured_box heading_text=”Administracija” content_text=”Administracija

Centrala: +387 32 463 920

Telefax: +387 32 463 924

E-mail: medica1@bih.net.ba” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#2ecc71″ graphic_shape=”circle” css=”.vc_custom_1614249338617{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}”]

[vc_featured_box heading_text=”Centar za terapiju žena i djece” content_text=”Administracija

Centrala: +387 32 463 920

Telefax: +387 32 463 924

E-mail: medica1@bih.net.ba” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#2ecc71″ graphic_shape=”circle” css=”.vc_custom_1614249359732{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}”]

[vc_featured_box heading_text=”Psihološko i pravno savjetovalište” content_text=”Telefon: +387 32 463 920

Telefax: +387 32 463 924

E-mail: medica1@bih.net.ba” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#2ecc71″ graphic_shape=”circle” css=”.vc_custom_1614249397784{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}”]

[vc_featured_box heading_text=”Dječiji kutak” content_text=”Telefon: +387 32 463 920

Telefax: +387 32 463 924

E-mail: medica1@bih.net.ba” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#2ecc71″ graphic_shape=”circle” css=”.vc_custom_1616502934575{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}” icon=””]

[vc_featured_box heading_text=”Ekonomsko osnaživanje i okupaciona terapija” content_text=”Telefon: +387 32 463 920

Telefax: +387 32 463 924

E-mail: medica1@bih.net.ba” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#2ecc71″ graphic_shape=”circle” css=”.vc_custom_1614249445015{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}”]

[vc_featured_box heading_text=”Alternativne edukacije, istraživanje i publikacije” content_text=”Centrala: +387 32 463 920

Telefon: +387 32 463 930

Telefax: + 387 32 463 924

E-mail: medica1@bih.net.ba” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#2ecc71″ graphic_shape=”circle” css=”.vc_custom_1614249494098{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}”]

[vc_featured_box heading_text=”POZOVITE 1265 I PRIJAVITE NASILJE” content_text=”SOS telefon za žrtve nasilja u porodici, 24 sata u funkciji” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#2ecc71″ graphic_shape=”circle” css=”.vc_custom_1614250860378{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}”]
[vc_featured_box heading_text=”080 02 23 34″ content_text=”Besplatni telefon za podršku preživjelim ratnog seksualnog nasilja i njihovim članovima porodice” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#2ecc71″ graphic_shape=”circle” css=”.vc_custom_1614251106812{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}”]

Lokacija "Medice" Zenica