Vijesti

Komandirima policijskih stanica ZDK prezentiran novi Zakon o zaštiti od nasilja u FBiH

Načelnik Sektora uniformisane policije g. Semir Šut je nakon održanog okruglog stola (30.05.2013.godine) o provedbi zaštitnih mjera nad počiniocima nasilja, koji je organizovan u saradnji “Medica” Zenica, JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK i OSCE, te nakon prezentacije direktorice “Medice” Zenica, mr.sci. Sabihe Husić, na temu Zaštite žrtava nasilja u porodici i primjene novog Zakona o zaštiti od nasilja FBiH, inicirao da “Medica” Zenica, odnosno mr.sci.Sabiha Husić, održi istu prezentaciju 31. maja 2013. godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za komandire policijskih stanica ZDK.

Direktorica „Medice“ Zenica mr.sci. Sabiha Husić je u okviru prezentacije Zakona koji je donešen u martu 2013. godine stavila poseban značaj na izricanje zaštitnih mjera.

Sastanak je vodio načelnik Sektora uniformisane policije g. Semir Šut te je istakako da će policijski službenici u svojim aktivnostima postupati u skladu sa navedenim odredbama, koje imaju za cilj prvenstveno zaštitu psihološkog i fizičkog integriteta žrtve nasilja u porodici. Prije same prezentacije ministar unutrašnjih poslova ZDK, gospodin Rifat Delić je upriliočio kratak sustre sa  direktoricom „Medice“ Zenica mr.sci. Sabihom Husić, te su razgovarali o dosadašnjoj uspješnoj saradnji , o adekvatnoj zaštiti žrtava nasilja u porodici ,kao i o nastavku uspješne saradnje uz uvažavanje novih zakonskih odredbi kao i ljudskih prava i sloboda.