Vijesti

Javna tribina sa kandidatima za načelnika općine Zenica

U ponedjeljak, 24.09.2012. godine, „Medica“ Zenica je organizovala javnu tribinu sa kandidatima za načelnika općine Zenica na temu „Zadvoljstvo građana kvalitetom javnih usluga u općini Zenica“. Istrazivanje je urađeno u periodu mart-maj ove godine,   obuhvatilo  je 1241 domaćinstava  u  72 mjesne zajednice općine Zenica.

Bila je ovo posebno  prilika za građanke, koje su učestvovale na radionicama koje su tretirale pitanja nadležnosti lokalne zajenice da postave konkretna pitanja, koja se tiću nadležnosti lokalne zajednice,  kandidatima za načelnika Općine Zenica (g. Faik Uzunović, g. Husein Smajlović, g. Munib Huseinagić i g. Ismet Sarajlić)   kako bi nakon izbora u oktobru  mogle monitorisati, koliko su obećanja bila realna, odnosno koliko se primjenjuju i unaprijeđuje kvaliteta javnih usluga i  doprinose kvalitetu života građana Općine Zenica. O istraživanju prisutne je upoznala direktorica Medice Zenica, mr.sci. Sabiha Husic.

Pitanja za sve kandidate:

1.    Ime i prezime: Diana Bešić

Zbog čega boravak djece u ustanovama za predškolski odgoj nije besplatan?  Po čemu se to razlikuje od osnovnog obrazovanja koje je besplatno?  Odgoj i obrazovanje djece tu počinje, pa bi stoga trebalo omogućiti svim roditeljima da svoju djecu dovode u obdaništa bez obzira da li su zaposleni ili ne.  Zbog čega naši najmlađi nisu potpuna briga naše zajednice/društva?

Zakonom o predškolskom obrazovanju je definisano da je isključiva nadleženost lokalne zajednice, odnosno Općine za normalno funkcionisanje predškolskog obrazovanja. Na žalost aktuelna općinnska administracija je isključivi krivac za izuzetno loše stanje u ovoj javnoj ustanovi,zbog ne poduzimanja zakonom obaveznih radnji, da se predškolksko obrazovanje digne na jedan veći nivo. Stiče se utisak da se svjesno nisu poduzimale nikakve radnje, da bi se ova javna ustanova sa 10 objekata i cca 9000 metara kvadratnih  zatvorenog prostora i na 15.000 metara kvadratnih otvrenog prostora dovela do stečaja, kako bi poznati zenički tajkuni mogli sa malim parama uzeti atraktivne lokacije i prostore u gradu.
Namjera mi je da se odmah uključim u sanaciju stanja u ovoj JU i  pristupim  renoviranju potrebnog broja predškolkih objekata, opremim ih potrebnom opremom i didaktičkim sredstvima, kako bi brzo povečao obuhvat djece predškolskogo obrazovanja, sa krajnjim cilje da sva djeca prije upisa u školu prođu kroz ovu ustanovu.
Sredstva za rad obdaništa u punom kapacitetu bi obezbidio iz Općinskog budžeta kako zakon nalaže,  a za adaptaciju perspektivnih objekata bi koristio sredstva od prodaje neperspektivnih objekata , u krajnjem slučaju i iz kreditnih sredstava.

2.    Ime i prezime: –

Zašto sve Mjesne zajednice  u Zenici nisu obuhvaćene organzovanim odvozom smeća?  Neshvatljivo je da MZ Tišina nema ovu uslugu, a svaki dan tone smeća prolaze kroz MZ u kamionima koji voze smeće na deponiju Mošćanica, a stanovnici ne mogu da žive od prašine koja je posljedica prolaska kamiona.  Kako riješiti veliki broj nelegalnih deponija smeća na cijeloj općini Zenica?

Zašto vaša MZ Tišina nema organizovan odvoz smeća, isključivi krivci su ljudi iz vaše MZ koji vas predstavljaju i preduzeće ALBA koje ima isključivu nadležnost u općini Zenica za te poslove.
Ja sam uradio program i ponudio rješenje za smanjenje nelegalnih deponija. Program predviđa prije svega pojačanu edukaciju svih uzrasta od školske djece do odraslih, o važnosti poštivanja komunalnog reda i očuvanja životne sredine. Izgradnja u svakoj MZ, na periferiji mini deponije na državnom zemljištu, vrlo jednostavno sa tri strane betonski zidovi visine 1,5 metara, čime bi se omogućilo mještanima da sav kabasti otpad odlažu na jednom  mjestu.
Ovim bi se postiglo da taj otpad ne voze po šumama i potocima i time zagađuju vlastitu životnu sredinu. Periodično bi se po potrebi organizovao odvoz tog otpada do regionalne deponije u čemu bi u početku sufinansirala troškove i općina iz budžeta.

3.    Ime i prezime: Husejnagić

Ovo što nam danas obećavate, obećavate li i poslije izbora, da ćete ostvariti ono što ste obećali?

Ono što pričam po tribinama i skupovima imam ozbiljnu namjeru i realizirati ukoliko mi naravno građani ukažu to povjerenje. Svi koji me bolje poznaju, znaju da ono što obećam i naumim to i realizujem

4.    Ime i prezime: Sabina Bašić

Zašto je javni prevoz isti za đake kao i radnike, jer đačka karta treba da je 50% manja od radničke?
Sigurnoznam da  se iz Kantonalnog budžeta plaća u 100% iznosu prevoz učenika osnovnih škola, ako je mjesto boravka od škole udaljeno više od 5 kilometra.

5.    Ime i prezime: Žene MZ Stranjani

Pitanje rasvjete za Stranjane?  Pitanje kanalizacije u Stranjanima?  Dječije igralište – koju pomoć možemo dobiti ukoliko građani budu dijelom uključeni u izgradnju?  Stanovnici Stranjana ne žele azil za pse u svojoj sredini, šta s tim?
Ja sam vrlo često u svojim nastupima javno govorio o zapuštenoj komunalnoj invrastrukturi pri tom misleći na pitanje struje, vode, kanalizacije,javne rasvjete na cijeloj teritoiji Općine Zenica, pri tome ne misleći naravno o privilegiranim MZ od strane aktualnog načelnika, a zna se po kom osnovu.
Moj cilj je da obezbjedim svim MZ normalane civilizacijske uslove za život, za život koji je dostojan čovjeka. Svaka MZ pa i Stranjani moraju imati barem jedno igralište gdje bi se mogla okupljati djeca i omladina. Da sam ozbiljan u svojim namjerama navešću vam samo jedan podatak da trenunto radim na realizaciji 4 sportska igrališta u 4 mjesne zajednice i to obezbjeđujući donatorska sredstva mimo budžeta.
Prihvatilišta i azile za napuštene pse treba uraditi u skladu sa svjetskim normama tako  da gdje god budu locirani neće nikome smetati.

6.    Ime i prezime: Žene sela Zabrce (Vranduk)

Ima li nade za gradnju hidrocentrale u Vranduku?  Ako ima nade za hidrocentralu tada i mi imamo nadu da ćemo dobiti novi put, jer kada je vrijeme snježnih padavina mi smo odsječeni od ostalih sela, a pošto muževi rade na nama ženama je da ručno lopatama čistimo snijeg.

Gradnja hidrocentrale u Vranduku je 100% izvjesna stvar. Većina ključnih odluka i saglasnosti vezano za gradnju ove hidrocentrale su gotove, a sama realizacija ovog projekta se očekuje vrlo brzo.
Elektroprivreda BIH  je obezbjedila milionska sredstva za realizaicju projekta „prijateljskog okruženja“ i planira riješiti većinu komunalnih problema u mjesnim zajednicama koje gravitiraju prema ovoj hidrocentrali.

7.    Ime i prezime: Hadžira Dudić

Voljela bih da sam mogla lično postaviti pitanja jer ih ima mnogo, ali navest ću goruće probleme u MZ Babino: putna komunikacija, cijena karte, radno vrijeme u zdravstvenim prostorijama, nedostatak kontejnera pored javnih ustanova, nedostatak sportskih terena, neplanirano obezbjeđenje za ognjev, zagađenost Babine rijeke, loše održavanje korita rijeke i izuzetno loša usluga radnika u šalter salama.
Poznata mi problematika cijelog Babisnkog sliva pa i MZ Babino. Na žalost kompletan kraj je zapostavljen od strane aktuelne općinske administracije što ja namjeravam u svakom slučaju popraviti kada  postanem načelnik Zzenice. Prioritetno bih rješavao komunalnu infrastrukturu kao osnovni preduslov za intenzivniji razvoj cijelog Babinskog kraja. Problematika područnih ambulanti je problem koji se ističe u svim sredinama. Pod hitno se mora popraviti kvalitet i povećati dostupnost zdravstvene saštite. Prekinuti praksu da jedan ljekar opće prakse radi u toku dana u dvije pa i tri ambulante i uvesti puno radno vrijeme ljekara u svakoj ambulanti. Ugovor sa preduzećem „ Alba“ Zenica treba pod hitno revidirati jer dolaze stalno primjedbe na rad ovog preduzeća. Potrebno je razmotriti i uvođenje drugih preduzeća u rad na teritoriji općine Zenica, kako bi se kroz konkurenciju povećao kvalitet usluga. O mojim aktivnostima u rješavanju problema sportskih terena i zbrinjavanja otpada na ruralnom dijelu općine Zenica sam odgovorio u prethodnim pitanjima.
Odnos prema građanima i usluga u šalter salama zaslužuje posebnu pažnju.  Uposlenici u šalter salama moraju da shvate da su oni tu zbog građana i da ih građani plaćaju za taj rad. Korjenita reforma općinske administracije je neophodna i ona će biti jedan od prioriteta mog djelovanja. Isključivi kriterijum za postavljanje na određeno radno mjesto će biti stručnosti i odnos prema datim zadacima i građanima kao krajnjim korisnicima njihove usluge.

8.    Ime i prezime: Borislav Milašinović

Šta ćete uraditi sa socijalnom zaštitom invalidnih lica ispod 90/100 %?  Postoji zakon o zapošljavanju tih lica.

Svakako da društvena zajednica mora voditi računa o zapošljavanju invalidnih lica. Moj program predviđa maximalne subvenicje, koje općina može dati, za sve poslodavce koji prime u radni odnos invalidna lica, kao i program besplatne doobuke i prekvalifikacije u skladu sa potrebama privrede.

9.    Ime i prezime: Hasema Spahić

Zašto nema autobuskog stajališta u Nemili?  Djeca nam kisnu, a naravno i ostali putnici, čekajući autobus.

Kada sam odgovarao na prethodna pitanja o zapuštenosti kompletne komunalne infrasturukture na općini Zenica i njenom nesrazmjernom razvoju, onda sam pod tim podrazumjevao i izgradnju autobuskih stajališta i nadstrešnica u svim MZ pa i u Nemili.

10.    Ime i prezime:Elvira Zec

Zašto na lokaciji Zenica-Trešnjeva Glava nema đački autobus kao u ostalim mjesnim zajednicama?

Istakao sam u odgovoru na jedno od prethodnih pitanja da je obaveza organizovanja i plaćanja prevoza đaka koji pohađaju osnovnu školu, a njihovo mjesto stanovanja je udaljeno od škole više od 5 kilometra, u obavezi Kantona.
Koliko je meni poznato da s obzirom na udaljenost vaše MZ od škole zadovoljava ovaj kriterij ,a provjerio sam iz dva izvora da je od prošle godine uvedena đačka linija i da redovno saobraća od prošle godine na relaciji T. Glava – OŠ u Babinu.

11.    Ime i prezime: građanka Zenice

Zašto za zapošljavanje mora biti neko ko je blizak gradonačelniku?  Zašto ne obezbjedite mjesto na kojem možemo kupiti ogrjev jer nemamo svi gradsko grijanje?

Dobro ste primjetili poslove zapošljavanja su prisvojili aktuelni načelnik i stranka iz koje dolazi.
Stotine i stotine novoprimljenih radnika je uposleno u javna preduzeća i javne ustanove  a da nikada i nigdje nije objavljen konkurs u sredstvima javnog inforimisanja, i to isključivo po bliskosti sa aktuelnim načelnikom i političkoj pripadnosti.
U sklopu svojih prioritetnih aktivnosti koje namjeravam uraditi kada postanem načelnik jeste i revizija prijema radnika u općinskoj administraciji i svim preduzećima i ustanovama na kojima ima obavezu i pravo upravljanja Općina Zenica. Prije svega u smislu osnovanosti, zakonitosti i stručnosti novouposlenih radnika.
Ogrijev se može kupiti u preduzeću „JP ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, poslovna jedinica „Šumarija“ Zenica koje se nalazi u Travničkoj ulici u Zenici, ako i u preduzeću „Drvosječa“ Sarajevo koje ima svoj lager u Zenici. Uvjeravaju nas u PJ „Šumarija“ Zenica da svi građani koji žele kupiti drva po najpovoljnijoj cijeni, neka se samo obrate u direkciju ove poslovnice i drva će dobiti u roku od 48 sati na jedan od njihovih privremenih lagera.

12.    Ime i prezime: –

Navedite nazive investicionih projekata koji su dosad realizirani, a da ste vi u tom projektu bili jedan od ozbiljnijih sudionika kao npr.
–    idejni tvorac
–    investitor
–    član projektnog tima
–    član nadzornog organa

Učestvovao sam u realizaciji jako puno projekata u toku svog dosadašnjeg radnog vijeka a neki od njih su:
–    Projekat supstitucije uvoza u bivšu Jugoslaviju iz inostsranstva brodskih armatura za vodu paru i gas, gdje sam kao projektant, isprojektovao, uveo kao novu proizvodnju i obezbjedio certifikate za te proizvode od najpozantijih svjetskih kuća kao što su: Loyd registar, DNV registar, ABS registar, SSSR registar i Jugo registar.
–    Nosilac projekta proizvodnje kompletne fabrike za čišćenje, odmašćivanje i plastificiranje limova za preduzeće „ CASA GRANDE“ iz Pordenone Italija.
–    Nosilac projekta za projektovanje, izradu alata i osvajanje nove proizvodnje i certificiranje čeličnih frikcionih stubova za potrebe rudarstva, kao supstitucija za uvozne.
–    Nosilac projetka i ovlašteni finansijer za izgradnju kompletne fabrike za proizvodnju voćnih sirupa i punionicu jestivog ulja. Projekat sam vodio od registracije firme, kupovine zemljišta, gradnje objekta, instalisanja opreme do puštanja u pogon i vođenja same proizvodnje.
–    Kao predsjednik Nadzornog odbora Rudnika „Breza“ sam realizirao u periodu od 4 godine investiticju za  nabavku nove opreme i remont postrojenja u vrijednosti cca 30 miliona KM.

13.    Ime i prezime: –

U MZ Janjići nije riješen problem oborinskih voda, blato stvara problem na frekventnom mjestu u blizini ambulante, pošte, MZ.  Taj se problem može riješiti sa par cijevi, a postoji i opasnost od zaraze.  Kad ćete riješiti taj problem, koja služba je nadležna?

Poznat mi je problem kanalizacije u MZ Janjići, i pokušao sam ga riješiti u zadnja dva mjeseca putem donatorskih sredstava, ali zbog kratkoće vremena nisam uspio. Moram istaći da aktuelna općinska administracija na čelu sa načelinikom, nije željela i pored više intervencija predstavnika MZ Janjići, da riješi ovaj problem iz redovnih budžetskih sredstava.
Obećavam da ću taj problem riješiti odmah nakon stupanja na funkciju načelinka
.
14.    Ime i prezime: MZ Janjići

–    MZ nema uopće predškolsko obrazovanje
–    Smanjenje cijena odvoza otpada
–    Sigurnost školske djece a i ostalih građana od kuće do škole, postavljanje signalizacije
–    Pitanje kanalizacije
–    Puno radno vrijeme ljekara 08:00-16:00 sati
–    Kvalitet i cijena javnog prevoza
–    Sigurnost građana i njihove imovine

Na većinu od ovih pitanja sam generalno odgovorio u odgovorima na prethodna pitanja.
Što se tiče predškolskog obrazovanja u prigradskim i seoskim MZ moj plan predviđa odamah nakon stabilizacije JU za predškolski odgoj unutar grada, da se aktivnosti na obuhvatu djece prošire i na ove sredine.

15.    Ime i prezime: –

Kako mislite poboljšati programe zaštite žrtava nasilja u porodici?
–    U cilju poboljšanja mjera zaštite žrtava nasilja u porodici i zajednici, općina Zenica će zajedno sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona nastaviti sa ranije preuzetim obavezama finansiranja smještaja žrtava nasilja u porodici i zajednici u Sigurnoj kući  putem Udruženja „Medica“ Zenica, jer  je ova kategorija uvedena u Kantonalni zakon kao korisnik socijalne zaštite.

Pitanja za Muniba Huseinagića:

1.    Ime i prezime: Semin Salčinović

Da li vaša politička opcija, na osnovu nalaza vaših stručnih timova, vjeruje u izvodivost projekta termoelektrane na gas u ovom aranžmanu?

Naravno da ne vjeruje, s obzirom ko je sve i na koji način uključen u „finansiranje“ i  realizaciju tog projetka. Moja politčka opcija i ja, duboko vjerujemo da je jedino ispravno rješenje izvora toplote za grad Zenicu dovođenje toplote iz termoelektrane Kakanj. Studiju koju je po narudžbi JP Elektroprivreda BiH uradio konzorcij projektnih kuća, pregledao je i potvrdio  tim za reviziju od osam stručnjaka iz različitih oblasti znanosti, a na kraju usvojio i Nadzorni odbor Elektorprivrede BiH.
Studija je pokazala da možemo za manje novca, u kraćem periodu dobiti u Zenici stabilnije, kvalitetnije i jeftinije grijanje.Ovaj projekat bi finansirala Elektroprivreda a ne općina.Jedini uslov da se ide na realizaciju ovog projekta jeste izjašnjavanje općine Zenica da želi na ovaj način dugoročno riješiti grijanje grada.

S poštovanjem!
Munib Husejnagić