Vijesti

Javna tribina sa gđom. Cécile Bühlmann na temu “Participacija žena u javnom i političkom životu”

Cécile Bühlmann je rođena i odrasla u Švicarskoj. Od 1970. godine do 2005. godine obnašala je različite funkcije u oblasti interkulturalnog obrazovanja, a između ostalih kao i predstavnica za interkulturalno obrazovanje Odjela za obrazovanje Kantona Lucern i kao predavačica za interkulturalnu pedagogiju pri Pedagoškoj akademiji iz Lucerna.
Od 2005. godine, gđa. Bühlmann je direktorica cfd-a, Feministička organizacija za mir u Bernu. Cfd radi na međunarodnoj saradnji u konfliktnim i post-konfliktnim područjima oko Sredozemnog mora fokusirajući se na pravno, političko, ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje žena. Cfd u Švicarskoj se fokusira na projekte za žene migrantkinje i političko lobiranje za ravnopravnost spolova.

Od 1995. godine do 2007. godine, gđa Bühlmann je bila potpredsjednica Švicarske federalne komisije protiv rasizma, grupa eksperata ovlaštena od Federalne vlade da se bave svim aspektima rasizma i diskriminacije u Švicarskoj.
Od 1991. godine do 2005. goodine, bila je članica Nacionalnog vijeća (Parlamenta) Švicarske gdje je 12 godina bila potpredsjednica parlamentarne grupe Zelene stranke (Green party).
Od kada je otišla iz Parlamenta, gđa. Bühlmann je predsjednica Odbora Udruženja Greenpeace Švicarska.

U srijedu, 10.10.2012. “Medica” Zenica je organizovala javnu tribinu u hotelu “Zenica” s gđom. Cécile Bühlmann na temu “Participacija žena u javnom i političkom životu”. Tribini su prisustvovale gđa. Cécile Bühlmann, direktorica cfd-a i predsjednica Odbora stranke Greenpeace iz Švicarske, gđa. Nina Hoessli, koordinator  cfd projekata za Jugoistočnu Evropu, gđa. Jadranka Miličević, direkotrica nevladine organizacije “Cure” iz Sarajeva, gđa. Sabiha Husić, direktorica “Medice” Zenica, žene iz političkog i javnog života ZDK, kao i saradnice “Medice” Zenica.Gđa. Cécile je prisutnima prenijela iskustva iz Švicarske o ravnopravnosti spolova, zakonodvstvu i implementaciji zakona, participaciji žena u politici na razlčitim nivoima vlasti, kao i o ženskom zalaganju u političkom i nevladinom sektoru. Takodjer je naglasila da su žene dobile pravo glasa tek 1971. godine, i da trenutno u Švicarskoj tri ministarska mjesta, od postojećih sedam, pripadaju ženama a to su Ministarstvo finansija,Ministarstvo saobraćaja i komunikacija i Ministarstvo policije i pravosuđa. Ukazala je i to na to da su žene više zastupljene u politici, nego u ekonomiji i privredi, jer ta mjesta uglavnom pripadaju muškarcima.

Gđa.Sabiha  je pokušala da upozna prisutne političarke i gošće o aktivnostima koje su poduzele žene iz nevladinih organizacija sa ženama iz političkih partija. Naglasila je značaj rada i djelovanja na prepoznatim problemima, kao  i na harmonizaciji zakona o ravnopravnosti spolova sa izbornim zakonom. Sa prisutnim damama je podijelila i to da zakon o socijalnoj zaštiti i zakon o zaštiti od nasilja treba pratiti potrebe žrtava nasilja, žena i djece, kao i da se zakon o zaštiti materinstva treba riješiti u oba entiteta, kao i na državnom nivou. Spomenut je i rad na podizanju svijesti građanstva o značaju uključivanja žena u javnom i političkom životu sa fokusiranjem na edukaciju glasačica i žena iz političkog života koje se nađu na izbornim listama, te vođenje zajedničkih kampanja, itd.  Nakon obraćanja gđe. Cecilie i gđe. Sabihe, uslijedila je diskusija o participaciji žena u javnom i političkom životu.