news, vijesti

Godišnja Skupština “Medice” Zenica

Na redovnoj godišnjoj Skupštini Udruženja “Medice” Zenica, istaknuti su rezultati i realizirani projekti koji su označili 2020. godinu:

Od januara do decembra 2020. godine “Medice” Zenica, je pružila 6.221 različitu uslugu za 1.684 osobe. Uzimajući u obzir da je godinu 2020. obilježila pandemija COVID-19, otežala ili spriječila rad mnogih organizacija, “Medica” Zenica ipak nije prestajala sa radom. Pokrenula je kampanju “Solidarnost za zdravlje” i uz vlastite resurse i saradnju sa ženama iz neformalne mreže Zeničko-dobojskog kantona, proizvele su 45.000 zaštitnih maski. Maske su donirane kantonalnim bolnicama Zenica i Goražde, domovima zdravlja u Zenici i Vitezu, sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini, različitim udruženjima, te građanima i građankama grada Zenica.

„Medica“ Zenica je u vrijeme pandemije pratila potrebe žena i nakon iste, podijelila ukupno 337 različitih vrsta pomoći 217 osoba (žene i djeca). Servis Sigurne kuće “Medica” Zenica, je bio jedini u BiH otvoren tokom cijele pandemije i dostupan 24h/7 za zbrinjavanje žena i djece preživjelih nasilja. U toku 2020. godine renoviran je unutrašnji prostor Sigurne kuće kako bi klijentice imale bolje uslove života i boravka, ali je u Sigurnoj kući i posebno prijagodjen prostor shodno epidemioloskim mjerama.

U 2020. godini, “Medica” Zenica je promovisala prvu mobilnu aplikaciju za prijavu nasilja u BiH „Šetaj slobodno/Walk Freely“ u saradnji sa predstavnicima Heinrich Boll Stiftung fondacije, a na aktivne telefone „Medice“ zaprimljena su ukupno 393 identifikovana poziva za psihološku podršku i informacije. U servis za psihološko savjetovalište se prvi put obratilo 47 osoba (37 žena, 2 djevojčice, 1 dječak i 7 muškaraca), a u pravno savjetovalište “Medice” Zenica, su se obratile 43 osobe (40 žena i 3 muškarca).

Zajedničkim radom Vlade Zeničko-dobojskog kantona i „Medice“ Zenica, te uz podršku Britanske ambasade u BiH, potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji u pružanju podrške, pomoći i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i zajednici i prevencija nasilja. Protokol je usaglašen sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici FBiH i Istanbulskom konvencijom – Konvencija Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U 2020. godini „Medica“ Zenica je organizovala 46 javnih događaja na kojima je prisustvovalo 516 osoba ženskog spola i 81 osobe muškog spola. Posjetama Italiji, Belgiji, Azerbejdžanu, kao i Turskoj, “Medica” Zenica je nastavila razvijati i širiti modele za žastitu žena i djece. Na ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje u edukativnom centru “Medice” Zenica i ruralnim sredinama u 2020.godini, bile su ukupno 24 žene. „Osnaženi čudotvorni kutak“ „Medice“ Zenica su posjetile 243 osobe, a Dječiji Kutak je pružio edukativno-suportivnih radionica za 46 djece i podijeljeno je ukupno 62 bajramskih i novogodišnjih paketića.

U toku 2020.godine, “Medica” Zenica je zahvaljući mnogobrojnim medijskim istupima informisala građane o svojim servisima, podršci i aktivnostima Udruženja. Krajem 2020.godine, na inicijativu “Medice” formirala se i neformalna mreza žena “Zahtijevamo” kako bi se glasnije čuo glas žena i solidarnije djelovalo.

Preduslov za rad “Medice” Zenica je kontinuirana saradnja sa donatorima i shodno s tim, Skupština “Medice” Zenica, je jednoglasno usvojila godišnji program rada “Medice” za 2020. Godinu, zavržni finansijski izvještaj, kao i Plan rada za 2021.godinu. Skupština je također ocijenila i donijela jednoglasnu odluku da je direktorica “Medice” Dr. sci. Sabiha Husić, ‘naročito uspješna’ u svom doprinosu i dugogodišnjoj brobi za opstanak Udruženja, kao i zalaganju za donošenje promjena u živote žena preživjelih nasilja u porodici i zajednici, kao i drugih vrsta nasilja.

©Medica Zenica