Vijesti

Fedralno ministarstvo rada i socijalne politike u posjeti Medici Zenica

Pomoćnik Ministra gdin Dobrica Jonjić i saradnice – stručne savjetnice gđa Esma Palić, gđa Ankica Kostić i gđa Adnela Omeragić su danas posjetili Medicu Zenica kako bi se pobliže upoznali o radu i djelovanju iste. Bila je to izuzetna prilika za razmjenu međusobnih iskustava u radu sa preživjelim žrtvama ratnog seksualnog nasilja kao i u radu sa ostalim osjetljivim kategorijama.
I tokom ovog razgovora jasno je ukazano na važnost međusobne saradnje i kontinuiranog rada na poboljšanju partnerstva među akterima koji su na usluzi osjetljivim kategorijama.